นายคำเพียง พันธะศรี


ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฏีใหม่ และโดนเด่นเรื่องการทำหุ่นลำซิ่ง

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 ปัจจุบันอายุ 66 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

 • อดีตรับราชการครูโรงเรียนบ้านดงกลาง

 • มีประสบการณ์ทำการเกษตรผสมผสานมาแล้ว 5 ปี โดยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฏีใหม่

 • การทำปุ๋ยอินทรีย์จากปลวก ปุ๋ยหอยเชอร์รี่ ปุ๋ยชีวภาพ

 • ภูมิปัญญาการทำหุ่นลำซิ่ง

 • เล่นดนตรีพื้นบ้าน พิณ แคน ซอ ขลุ่ย

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ : 

 • ศิลปินพื้นบ้านอีสานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2548

 • เกียรติบัตรจาก ผอ.ปจ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการเผยแพร่ผลงานหมอลำซิ่งหุ่น

 • เกียรติบัตรจากสำนักงานประถมศึกษาขอนแก่นในการเผยแพร่ผลงาน 20 ปี สปช. ปี พ.ศ.2543

 • นำหุ่นลำซิ่งไปร่วมแสดงงานมหกรรมการศึกษา 2000 ปี พ.ศ. 2543 ที่เมืองทองธานี

 • หุ่นลำซิ่งไปร่วมแสดงงานประเพณีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ สะพานพระราม 8 ปี พ.ศ. 2547

 • เกียรติบัตรการร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หมอลำซิ่งหุ่นในงานดนตรีของอุดมศึกษา ครั้งที่ 27 ปี พ.ศ.2539 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 248 หมู่ 1 ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

 • เบอร์โทรศัพท์ 086-636-7395Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  ดอกคำฝอย

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  ขอนแก่น บ้านโต้น

  ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด…
 • blog-image

  เกษตรแนวใหม่

  แหล่งท่องเที่ยว

  ขอนแก่น บ้านโต้น

  ภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลบ้านโต้น พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและที่ราบลุ่ม…
 • blog-image

  รางจืดพระยืน

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  ขอนแก่น บ้านโต้น

  มีฤทธิ์ในการต่อต้านมะเร็ง ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด…
 • blog-image

  สมุนไพรบ้านโต้น

  แหล่งท่องเที่ยว

  ขอนแก่น บ้านโต้น

  ชุมชนบ้านโต้น มีความสนใจในเรื่องสมุนไพร ประกอบกับการได้รับความรู้จากภูมิปัญญาสมุนไพรที่มีอยู่ดังเดิมของบรรพบุรุษสืบทอดส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น…
 • blog-image

  กระชายดำ

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  ขอนแก่น บ้านโต้น

  เนื่องจากมีความสนใจในเรื่องสมุนไพรอยู่แล้วประกอบกับการได้รับความรู้จากภูมิปัญญาสมุนไพรที่มีอยู่ดังเดิมของบรรพบุรุษสืบทอดส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น…
 • blog-image

  นายบุญส่ง ราชวงศ์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  ขอนแก่น บ้านโต้น

  ปราชญ์ชาวบ้านด้านการทำเกษตรผสมผสาน / เกษตรทฤษฏีใหม่…