นายป่วน เจียวทอง


ภูมิปัญญาการทำเครื่องเงินโบราณ ปะเกือมโบราญ และตะเกาโบราณ การคิดค้นและพัฒนา แบบตะเกาขนาดใหญ่ที่แสดงให้เห็นด้วยลวดลายตะเกาถึง 20 ลาย มีชนิดของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น เช่น กำไล เข็มขัด สร้อยคอ เป็นต้นไว้เป็นมรดกให้ลูกหลาน และเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจ

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2484 ปัจจุบันอายุ 76 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • ประกอบอาชีพทำเครื่องเงินโบราณ

 • มีประสบการณ์ด้านการทำเครื่องเงินมาแล้ว 62 ปี เชี่ยวชาญเรื่องการทำเครื่องเงินโบราณทุกชนิด โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้มาจากคุณตาโฮม ซึ่งเป็นพี่เขยแล้วมาฝึกฝนและประยุกต์จนชำนาญ

 • แนวคิดสำคัญคือ การทำเครื่องประดับเงินด้วยการทำด้วยมือแบบโบราณ ดั้งเดิมตั้งแต่การหล่อ ตี เชื่อม ยัดชัน การลอกลายเม็ดเงิน เพื่อสืบสานกระบวนการที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน การพยายามอย่างยิ่งในการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ภูมิปัญญาการทำเครื่องเงินโบราณ ปะเกือมโบราญ และตะเกาโบราณ การคิดค้นและพัฒนา แบบตะเกาขนาดใหญ่ที่แสดงให้เห็นด้วยลวดลายตะเกาถึง 20 ลาย มีชนิดของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น เช่น กำไล เข็มขัด สร้อยคอ เป็นต้นไว้เป็นมรดกให้ลูกหลาน และเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจตัวอย่างลาย เช่น
  •  ดอกตั้งโอ๋

  • ดอกขจร

  • ดอกรังหอก

  • ดอกบัวเผื่อน

  • ดอกทานตะวัน

  • ดอกรังต่อ

  • ดอกระเวียง

  • ดอกพริก

  • ดอกมะลิ

  • ดอกรังผึ้ง

  • ดอกไข่แมงดา

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ  : 

 • ครูศิลป์ของแผ่นดินจากศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ

 • ครูสาธิตให้กับกลุ่มผู้สนใจเครื่องเงินที่ประเทศออสเตรเลีย

 • ครูภูมิปัญญาไทย ขุมพลังแผ่นดิน จากท้องถิ่นสู่แผ่นดิน พ.ศ. 2555

 • เกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้อันเป็นประโยชน์ยิ่ง ต่อการอนุรักษ์และสืบสานงานช่างฝีมือพื้นบ้าน ปี พ.ศ. 2549

 • เกียรติบัตรเชิดชูครูภูมิปัญญาไทย จังหวัดสุรินทร์ ด้านหัตถกรรม ปี พ.ศ. 2547 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 • เกียรติบัตรจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นบุคคลที่มีผลงานการถ่ายทอดภูมิปัญญาดีเด่น ด้านศิลปวัฒนธรรม ปี พ.ศ. 2556

 • เกียรติบัตรครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 6 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรมจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ปี พ.ศ. 2552

 • เกียรติบัตรปราชญ์ชาวบ้านสาขาศิลปหัตถกรรมสิ่งทอ ปี พ.ศ. 2553 จากจังหวัดสุรินทร์

 • เกียรติบัตรจากอำเภอเขวาสินรินทร์ ยกย่องเชิดชูเกียรติภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2552

 • เกียรติบัตรการถ่ายทอดภูมิปัญญาทำเครื่องเงินโบราณ ปี พ.ศ. 2548 จากจังหวัดสุรินทร์

 • เกียรติบัตรจากสภาวัฒนธรรมอำเภอเขวาสินรินทร์ ผู้มีภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2543

 • ผลิตภัณฑ์ เข็มขัดเงินลายโบราณ 16 ลาย ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว พ.ศ.2556 โดย กระทรวงมหาดไทย

 • ผลิตภัณฑ์สุ่มเงิน ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2556 ประเภทศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก พ.ศ.2546 โดย กระทรวงมหาดไทย

 • ผลิตภัณฑ์เข็มขัดเงิน  ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่น ระดับ 3 ดาว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2546 ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย โดย กระทรวงมหาดไทย

 • ต่างหูดอกลำหอก ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่น ระดับ 3 ดาว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี พ.ศ.2546 ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย โดย กระทรวงมหาดไทย

 • ข้องเงิน  ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่น ระดับ 3 ดาว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี พ.ศ.2546 ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย โดย กระทรวงมหาดไทย

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 68 หมู่ 3 ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  สร้อยประเกือมเงิน ลายดอกไม้

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เริ่มทำเครื่องเงินโดยการเป็นลูกจ้างทำเครื่องเงิน ในจังหวัดสุโขทัย…
 • blog-image

  สร้อยประเกือมเงิน

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  ผลิตโดยใช้กรรมวิธีโบราณ เนื้อเงินจึงมีความบริสุทธิ์…
 • blog-image

  ผ้ายกดอกลายหางนกยูง ทอแบบเกาะเชิง (สีธรรมชาติ)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  ในหมู่บ้านมีการทอผ้ายกเชิงมานานแล้ว ส่วนมากจะเป็นรวดลายโบราณดั้งเดิมโดยได้รับความรู้จากบรรพบุรุษ…
 • blog-image

  ไทเกอร์อายส์

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  ไทเกอร์อายส์ เป็นหินแห่งความร่ำรวย ทำให้จิตใจที่มีความโกรธ…
 • blog-image

  กลุ่มหัตถกรรมเครื่องประดับเงินและทองเหลือง

  แหล่งท่องเที่ยว

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

 • blog-image

  นายเสรี วงษ์เหิม

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  ปราชญ์ชาวบ้านหมอพราหมณ์ของหมู่บ้านในด้านพิธีกรรมต่างๆ…