นางสาวกิตติ์ธัญญา บุญวงค์


เชี่ยวชาญการฟ้อนรำของคนเมือง ฟ้อนวิถีคนเมือง ฟ้อนสายไหม ฟ้อนเจิง ซึ่งเป็นการฟ้อนของจังหวัดพะเยา

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : 26 มิถุนายน พ.ศ. 2536 ปัจจุบันอายุ 24 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษามัธยมปลาย ม.6

 • ประกอบอาชีพทำร้านเสริมสวย

 • มีประสบการณ์ฟ้อนรำพื้นเมืองมาแล้วประมาณ 8 ปี โดยได้รับการถ่ายทอดจากอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาที่มาสอนให้กับโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ตั้งแต่ชั้น ม.1 ถึง ม.4 ประกอบกับการที่มีสายเลือดของศิลปินจึงทำให้เรียนรู้ได้เร็วขึ้น

ความถนัด ความสามารถ :   

 • เชี่ยวชาญการฟ้อนรำของคนเมืองเช่น ฟ้อนวิถีคนเมือง / ฟ้อนสายไหม / ฟ้อนเจิง ซึ่งเป็นการฟ้อนของจังหวัดพะเยา การฟ้อนวี (ฟ้อนพัด) ฟ้อนสะบัดชัย / ฟ้อนแหงน / ฟ้อนปู่จา

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ : 

 • เป็นวิทยากรสอนให้กับเยาวชนที่สนใจในตำบล

 • อบรมโครงการเยาวชนรักษ์วัฒนธรรมล้านนาจังหวัดพะเยา

 • รางวัลยอดเยี่ยมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน งานศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ พ.ศ. 2551

 • รางวัลยอดเยี่ยมการแข่งขันรำเทิดพระเกียรติ งานศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ พ.ศ. 2551

 • รางวัลยอดเยี่ยมนาฏศิลป์ไทย งานแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน พ.ศ. 2551

 • รางวัลยอดเยี่ยมการฟ้อนเล็บ ปี พ.ศ. 2551 จาก กศน.จังหวัดพะเยา

 • รางวัลชนะเลิศการประกวด “หนูน้อยคนเก่ง” ครั้งที่ 3-9 รุ่นอายุ 7-9 ปี / 10-12 ปี

 • ประกวดแฟนต้ายุวทูตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ปี พ.ศ. 2545

 • เกียรติบัตรโครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 “สืบสานวัฒนธรรมไทย เทิดไท้องค์ราชันย์” พ.ศ.2550 จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 14/1 หมู่ 4 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

 • เบอร์โทรศัพท์ 093-148-6290Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  น้ำตกแม่สุก

  แหล่งท่องเที่ยว

  พะเยา แม่สุก

  น้ำตกแม่สุก เป็นน้ำตกมีความสูงประมาณ 6 ชั้น เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่…
 • blog-image

  ชุมชนแม่สุก

  วิถีชีวิต/ถ้อยคำ

  พะเยา แม่สุก

  ชาวบ้านตำบลแม่สุกยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด…
 • blog-image

  วัดแม่สุกธาตุ

  แหล่งท่องเที่ยว

  พะเยา แม่สุก

  ตั้งอยู่บ้านแม่สุกดอย หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ…
 • blog-image

  แหล่งท่องเที่ยวทางเกษตร สวนลิ้นจี่

  แหล่งท่องเที่ยว

  พะเยา แม่สุก

  สามารถเข้าไปศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับต้นลิ้นจี่ ลักษณะสายพันธุ์…
 • blog-image

  หมากแห้ง

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  พะเยา แม่สุก

  “หมาก” ผลไม้โบราณ นับเป็นพืชสำคัญในหลายวัฒนธรรม สำหรับในวัฒนธรรมไทยนั้น…
 • blog-image

  หมากเชือก

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  พะเยา แม่สุก

  พวงหมากสวยๆ ไว้สำหรับตกแต่งบ้าน และเป็นของฝาก