นายอ้าย พินิจ


สามารถอ่านเขียนภาษาล้านนา แต่งคำกลอนล้านนา และเชี่ยวชาญการละเล่นดนตรีพื้นเมือง

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : พ.ศ. 2490 ปัจจุบันอายุ 70 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบชั้นประถมศึกษาชั้น ป.4

 • ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาวัฒนธรรมตำบลแม่สุก

 • มีประสบการณ์ทำสะล้อและซึงเอง โดยการศึกษาและฝึกฝนทำด้วยตนเอง

 • มีประสบการณ์การเล่นดนตรีพื้นบ้านมาแล้ว 40 ปี โดยได้รับความรู้จากคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้าน และได้นำมาฝึกฝนเองและมารวมวงดนตรีพื้นเมืองในหมู่บ้าน

ความถนัด ความสามารถ :   

 • มีความรู้ด้านประเพณีวัฒนธรรม / กิจกรรมทางศาสนา

 • อ่านเขียนภาษาล้านนา (คำเมือง) สุภาษิตล้านนา แต่งคำกลอนล้านนา

 • มีความเชี่ยวชาญ การละเล่นดนตรีพื้นเมือง เช่นกลองปู่จ๋าน / สะล้อ / ซอ / ซึง

 • สามารถทำเครื่องดนตรีพื้นเมืองได้เองคือ สะล้อ ซอ ซึง โดยการฝึกด้วยตนเอง

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ : 

 • เป็นวิทยากรเกี่ยวกับเครื่องดนตรีพื้นเมืองในตำบล

 • รางวัลชมเชยการประกวดวงดนตรีพื้นเมือง สะล้อ ซอ ซึง ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2556 จัดโดยมหาวิทยาลัยพะเยา

 • เป็นวิทยากรสอนดนตรีให้กับเยาวชนโดยได้รับงบจาก อบต.แม่สุก ในช่วงปิดเทอม เสาร์/อาทิตย์ ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 24 หมู่ 2 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

 • เบอร์โทรศัพท์ 063-856-1645Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  นางสาวกิตติ์ธัญญา บุญวงค์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  พะเยา แม่สุก

  เชี่ยวชาญการฟ้อนรำของคนเมือง ฟ้อนวิถีคนเมือง ฟ้อนสายไหม…
 • blog-image

  ข้าวควบ

  อาหารพื้นถิ่น

  พะเยา แม่สุก

  ตามความเชื่อโบราณประเพณี การได้ถวายข้าวควบให้กับพระที่วัดและแจกจ่ายให้กับ…
 • blog-image

  กล้วยหอมทองทอดกรอบ

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  พะเยา แม่สุก

  กล้วยหอมหวาน ทอดกรอบ ทำสดๆ ใหม่ๆ ทุกวัน
 • blog-image

  วัดปันเจิง

  แหล่งท่องเที่ยว

  พะเยา แม่สุก

  ตั้งอยู่เลขที่ 38 บ้านแม่จว้าใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สุก…
 • blog-image

  การฟ้อนเชิง

  ประเพณี/วัฒนธรรม

  พะเยา แม่สุก

  เป็นการฟ้อนที่แสดงออกถึงชั้นเชิงลีลาของนักรบสมัยก่อน…
 • blog-image

  แหล่งท่องเที่ยวทางเกษตร สวนลิ้นจี่

  แหล่งท่องเที่ยว

  พะเยา แม่สุก

  สามารถเข้าไปศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับต้นลิ้นจี่ ลักษณะสายพันธุ์…