นายชัชวาล สุขศรีราษฏร์


ปราชญ์ด้านประเพณีวัฒนธรรมของตำบล

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ปัจจุบันอายุ 67 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาปริญญาตรี (คุรุศาสตร์)

 • เป็นประธานสภาวัฒนธรรมของตำบลแม่สุก

 • มีประสบการณ์ การอ่าน/เขียน ภาษาล้านนา (คำเมือง) จากการบวชเรียนจากพระอาจารย์ มาประมาณ 40 ปี

ความถนัด ความสามารถ :   

 • เป็นปราชญ์ด้านประเพณีวัฒนธรรมของตำบล รู้กิจกรรมของแต่ละประเพณีทั้ง 12 เดือนของตำบล

 • เขียนบทกลอนคำค่าว / อ่านเขียนภาษาล้านนา (คำเมือง)

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ : 

 • รางวัลสภาวัฒนธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 จากกระทรวงวัฒนธรรม

 • เป็นครูสอนโรงเรียนผู้สูงอายุของตำบลในโรงเรียนวัดปันเจิง เกี่ยวกับเรื่องสุขภาวะ / อยู่ดีกินดีชีวิตเป็นสุข / ศิลปะบำบัด / อู้จ๋าหาของดีบ้านเฮา / ดนตรีสร้างสุข

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 48 หมู่ 7 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

 • เบอร์โทรศัพท์ 086-190-1736Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  วัดปันเจิง

  แหล่งท่องเที่ยว

  พะเยา แม่สุก

  ตั้งอยู่เลขที่ 38 บ้านแม่จว้าใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สุก…
 • blog-image

  กล้วยหอมทองทอดกรอบ

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  พะเยา แม่สุก

  กล้วยหอมหวาน ทอดกรอบ ทำสดๆ ใหม่ๆ ทุกวัน
 • blog-image

  ชุมชนแม่สุก

  วิถีชีวิต/ถ้อยคำ

  พะเยา แม่สุก

  ชาวบ้านตำบลแม่สุกยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด…
 • blog-image

  หมากแห้ง

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  พะเยา แม่สุก

  “หมาก” ผลไม้โบราณ นับเป็นพืชสำคัญในหลายวัฒนธรรม สำหรับในวัฒนธรรมไทยนั้น…
 • blog-image

  นายเหมย กันธิมา

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  พะเยา แม่สุก

  สามารถอ่านเขียนภาษาล้านนา และทำพิธีกรรมการสืบชะตาของหมู่บ้าน…
 • blog-image

  นายธนากร ศิริคำน้อย

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  พะเยา แม่สุก

  แกะสลักรากต้นไม้จากภาพวาด และวาดภาพเสมือนจริง