ผ้าโฮล


ผ้าโฮล เป็นผ้าที่มีคุณภาพดีมาก เพราะการทอผ้าชนิดนี้ใช้เส้นไหมน้อย เนื้อผ้าจะบางเบา เนื้อแน่นเนียน อ่อนนุ่ม ลวดลายจะมีความละเอียด ใช้เวลาในการทอที่ยาวนาน ผู้ทอต้องใช้ความประณีตสูงมาก สีสันเป็นแบบฉบับของจังหวัดสุรินทร์ เส้นไหมทุกเส้นจะใช้สีธรรมชาติในการย้อมเป็นหลัก ปราศจากสารเคมี ทำให้ผู้ใช้ปลอดภัยจากสารเคมี

 

ผ้าโฮล เป็นผ้าที่มีคุณภาพดีมาก เพราะการทอผ้าชนิดนี้ใช้เส้นไหมน้อย เนื้อผ้าจะบางเบา เนื้อแน่นเนียน อ่อนนุ่ม ลวดลายจะมีความละเอียด ใช้เวลาในการทอที่ยาวนาน ผู้ทอต้องใช้ความประณีตสูงมาก สีสันเป็นแบบฉบับของจังหวัดสุรินทร์ เส้นไหมทุกเส้นจะใช้สีธรรมชาติในการย้อมเป็นหลัก ปราศจากสารเคมี ทำให้ผู้ใช้ปลอดภัยจากสารเคมีBlog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  สร้อยประเกือมเงิน

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  ผลิตโดยใช้กรรมวิธีโบราณ เนื้อเงินจึงมีความบริสุทธิ์…
 • blog-image

  นายลน งามระหงส์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  ภูมิปัญญาการร้องเพลงศิลปะพื้นบ้านแห่งอีสานใต้ เพลงกันตรึม…
 • blog-image

  นายสมศักดิ์ มุตะโสภา

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  ภูมิปัญญาการทำเครื่องทองโบราณและเครื่องเงินโบราณแห่งบ้านโชค…
 • blog-image

  นายสาโรช จารุเสฏฐิโน

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  ภูมิปัญญาการร้องเพลงศิลปะพื้นบ้านเขมร จังหวัดสุรินทร์…
 • blog-image

  ผ้าไหมลายนาคเกี้ยว

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เป็นศิลปะการทอผ้าที่มีลวดลายเด่นชัด เมื่อสัมผัสผืนผ้าจะรู้สึกได้ถึงลวดลายที่แตกต่าง…
 • blog-image

  วัดโพธิ์รินทร์วิเวก

  แหล่งท่องเที่ยว

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  วัดโบราณศิลปะกึ่งขอม กึ่งรัตนโกสินทร์ มีต้นโพธิ์ใหญ่อยู่ในบริเวณวัดให้ความร่มรื่นและเงียบสงัด…