นายมงคล เวฬุวนาธร


การปลูกผลไม้เมืองร้อน และการพัฒนารูปแบบการปลูกเพื่อให้เหมาะสม

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2524 ปัจจุบันอายุ 36 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ช่างยนต์ เทคโนโลยีจังหวัดนครปฐม

 • เป็น Smart Farmer ของตำบลดอนแสลบ

 • ประสบการณ์แนวคิดการทำเกษตรแนวใหม่ ปลูกเมล่อนเจ้าแรกของอำเภอ โดยมีประสบการณ์มาแล้ว 3 ปี เมื่อเห็นความแห้งแล้งจากสภาพพื้นที่ในชุมชน จึงเกิดความคิดที่จะหาข้อมูลว่า ผลไม้ชนิดใดที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีความแห้งแล้ง ศึกษามาตลอดและได้รับคำแนะนำจากเกษตรอำเภอห้วยกระเจา และพัฒนาชุมชนอำเภอ

ความถนัด ความสามารถ :   

 • การปลูกเมล่อนและการพัฒนารูปแบบการปลูกเพื่อให้เหมาะสม

 • การแปรรูปผลิตภัณฑ์เมล่อน เป็น แยมเมล่อน และอื่นๆ ในอนาคต (อยู่ระหว่างการทำการศึกษา)

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ : 

 • วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกเมล่อนหนองนางเลิ้ง ปี พ.ศ. 2558

 • เป็นวิทยากรให้ความรู้กับกลุ่มผู้มาดูงาน

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 48 หมู่ 8 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

 • เบอร์โทรศัพท์ 087-988-8787Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  ผ้าข้าวม้า

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  ด้วยวิถีชีวิตที่เป็นเกษตรกร เมื่อว่างเว้นจึงมองหาอาชีพเสริม…
 • blog-image

  พวงหรีดผ้าขาวม้า

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  ด้วยวิถีชีวิตที่เป็นเกษตรกร เมื่อว่างเว้นจึงมองหาอาชีพเสริม…
 • blog-image

  นายพวน ศรีสนิท

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  ความถนัด ความสามารถ :     ภูมิปัญญาการทำมีดเหน็บโดยทำเองทุกขั้นตอนเริ่มต้นตั้งแต่การตีเหล็ก…
 • blog-image

  นางบุญนาค แก้ววงศ์ล้อม

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  ร้องเพลงร่อยพรรษา และเพลงพื้นบ้านในพื้นที่
 • blog-image

  ตลาดเกษตรกรโรงเรียนชาวนา

  แหล่งท่องเที่ยว

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  เนื่องจากโรงเรียนชาวนานั้นเป็นแนวคิดของการเรียนในแปลงปลูกพืชมีระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่งฤดูกาลเพาะปลูก(ตั้งแต่เพาะปลูกไปจนถึงเก็บเกี่ยว)…
 • blog-image

  ผ้ามัดหมี่

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  ด้วยวิถีชีวิตที่เป็นเกษตรกร เมื่อว่างเว้นจึงมองหาอาชีพเสริม…