นายอู๋ ใคร่ครวญ


การเกาะสลักลายในทำมีดเหน็บ และการทำมีดโบราณ การันตีด้วยรางวัล OTOP ระดับ 4 ดาว

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : พ.ศ. 2486 ปัจจุบันอายุ 74 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา

 • ประกอบอาชีพทำมีดเหน็บขาย

 • ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำมีดเหน็บจากเพื่อนบ้านและทดลองฝึกฝนด้วยตนเอง มีประสบการณ์ในการทำมาแล้วประมาณ 15 ปี การทำมีดขายจะเน้นที่คุณภาพของเนื้อเหล็ก / ลวดลายและไม้ที่ทำปลอก การถักลายปลอกมีดที่เป็นลวดลายเฉพาะ

ความถนัด ความสามารถ :   

 • การเกาะสลักลายในทำมีดเหน็บ / การทำมีดโบราณ

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ : 

 • ผลิตภัณฑ์มีดแหนบ ได้รับการรางวัล OTOP ระดับ 4 ดาว

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 25/1 หมู่ 7 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

 • เบอร์โทรศัพท์ 089-827-0648


 Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  ชุมชนบ้านดอนแสลบ

  วิถีชีวิต/ถ้อยคำ

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  ตำบลดอนแสลบเป็นตำบลขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่ด้านเกษตรกรรมโดยเฉพาะพื้นที่นากว่า…
 • blog-image

  ผ้าทอแบบชุด

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  วยวิถีชีวิตที่เป็นเกษตรกร เมื่อว่างเว้นจึงมองหาอาชีพเสริม…
 • blog-image

  เพลงร่อยพรรษา

  ประเพณี/วัฒนธรรม

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  ประเพณีที่เห็นกันประจำทุกปี ก่อนวันออกพรรษา ชาวบ้านร้องรำเพลงร่อยพรรษาเดินในหมู่บ้าน…
 • blog-image

  นายมงคล เวฬุวนาธร

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  การปลูกผลไม้เมืองร้อน และการพัฒนารูปแบบการปลูกเพื่อให้เหมาะสม…
 • blog-image

  ข้าวหอมมะลิ

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  เนื่องจากพื้นที่ของอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี…
 • blog-image

  ผ้าผืนทอสีพื้น

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

   ด้วยวิถีชีวิตที่เป็นเกษตรกร เมื่อว่างเว้นจึงมองหาอาชีพเสริม…