นายวีนัส แต่แดงเพชร


หมอดินประจำตำบลดอนแสลบ โดยเป็นวิทยากรให้คำแนะนำการปรับปรุงดินให้กับประชาชนในหมู่บ้าน

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2507 ปัจจุบันอายุ 53 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ปัจจุบันประกอบอาชีพค้าขาย – ทำนา

 • ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรต่อจากคุณพ่อ และจากการอบรมของกรมพัฒนาที่ดิน/งดใช้สารเคมี นำมาปรับใช้และทดลองปฏิบัติ

 • มีประสบการณ์หมอดินมาแล้วกว่า 20 ปี

ความถนัด ความสามารถ :   

 • องค์ความรู้ด้านการเกษตร ด้านการปรับปรุงดิน

 • กระบวรการทำปุ๋ยหมัก / ทำน้ำหมักไล่แมลง ( สามารถถ่ายทอดให้บุคคลที่สนใจได้)

 • วิธีการตรวจวิเคราะห์ค่าของดิน

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ : 

 • หมอดินประจำตำบลดอนแสลบ โดยเป็นวิทยากรให้คำแนะนำการปรับปรุงดินให้กับประชาชนในหมู่บ้าน

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 180/1 หมู่ 7 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

 • เบอร์โทรศัพท์ 082-0717-371Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  นางบุญนาค แก้ววงศ์ล้อม

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  ร้องเพลงร่อยพรรษา และเพลงพื้นบ้านในพื้นที่
 • blog-image

  มีดเหน็บ

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  การส่งต่อภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น ในการทำมีดเหน็บ เนื่องจากมีดเหน็บเป็นของใช้จำเป็นสำหรับพกติดตัวของชาวนา…
 • blog-image

  ข้าวเพลินนา

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  วิถีชีวิตชาวนาที่เป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ…
 • blog-image

  วัดทิพย์สุคนธาราม

  แหล่งท่องเที่ยว

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  ะวัติการก่อตั้งวัดทิพย์สุคนธาราม สืบเนื่องจากนางฉันท์ทิพย์…
 • blog-image

  นายอู๋ ใคร่ครวญ

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  การเกาะสลักลายในทำมีดเหน็บ และการทำมีดโบราณ การันตีด้วยรางวัล…
 • blog-image

  การสวดพระมาลัย

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  ประเพณีเกี่ยวกับวิถีชีวิตในเรื่องของการตาย จุดประสงค์เพื่อการอยู่เป็นเพื่อนเจ้าภาพ…