นางบังเอิญ ดีคำ


ชำนาญด้านการทอผ้า และการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชน การันตีด้วยรางวัลมากมาย

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2499 ปัจจุบัน อายุ 61 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (กศน.)

 • อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ตำบลหนองปลิง

 • ผู้นำชุมชนที่มีความคิดพร้อมสำหรับการพัฒนาชุมชน และมีประสบการณ์ในด้านการทอผ้ามากว่า 30 ปี

 • เริ่มก่อตั้งกลุ่มภายในชุมชนเมื่อ ปี พ.ศ. 2533 -2534

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ภูมิปัญญาด้านการทอผ้า และการบริหารจัดการชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาชุมชน  สำหรับภูมิปัญญาด้านการทอผ้านั้น จะเป็น

  • ทอผ้ายกดอก

  • ทอผ้ามัดหมี่ / ทอผ้าพื้น / ผ้าที่มีตัวอักษร / ผ้าลวดลายหลากหลายที่เป็นแบบเฉพาะของหมู่บ้าน

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ : 

 • การประกวดผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 4 ดาว ปี พ.ศ. 2559

 • รางวัลที่ 2 วิสาหกิจดีเด่น ปี พ.ศ. 2558

 • รางวัลอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี พ.ศ. 2556

 • ครูภูมิปัญญาไทย รุ่น 7 ปี พ.ศ. 2554 ผ้าทอฝ้าย จากสำนักเลขาสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

 • ชนะเลิศศูนย์เรียนรู้ชุมชนโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี พ.ศ. 2553

 • สตรีนักพัฒนาอาชีพที่ทำประโยชน์ต่อสังคม จังหวัดกาญจนบุรี ในพ.ศ. 2550

 • รางวัลชนะเลิศประกวดผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ ปี พ.ศ. 2548 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 • รางวัลที่ 1 การประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปี พ.ศ.2548

 • รางวัลสตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ปี พ.ศ. 2548 จากจังหวัดกาญจนบุรี

 • รางวัลที่ 3 ประกวดสินค้าพื้นเมืองดีเด่น ภาคตะวันตก ปี พ.ศ. 2546 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 • รางวัลที่ 3 ประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งทอ ปี พ.ศ. 2546 จากสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

 • กลุ่มอาชีพสตรีดีเด่นในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ปี พ.ศ.2545

 • ได้รับ มผช. ผ้าทอมือลายขัดพื้นฐาน ลายมัดหมี่ ลายยกดอก

 • เป็นวิทยากร สอนเรื่องการทอผ้าให้กับโรงเรียนบ้านหนองปลิง และวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 252/2 หมู่ 7 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

 • เบอร์โทรศัพท์ 034-571-345,  087-058-7754Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  นายสวิง สัพพะพุธา

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  ปราชญ์โรงนา ทำปุ๋ยชีวภาพ กำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีธรรมชาติ…
 • blog-image

  ผ้าทอแบบชุด

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  วยวิถีชีวิตที่เป็นเกษตรกร เมื่อว่างเว้นจึงมองหาอาชีพเสริม…
 • blog-image

  นางบุญนาค แก้ววงศ์ล้อม

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  ร้องเพลงร่อยพรรษา และเพลงพื้นบ้านในพื้นที่
 • blog-image

  ข้าวหอมมะลิ

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  เนื่องจากพื้นที่ของอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี…
 • blog-image

  นายวีนัส แต่แดงเพชร

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  หมอดินประจำตำบลดอนแสลบ โดยเป็นวิทยากรให้คำแนะนำการปรับปรุงดินให้กับประชาชนในหมู่บ้าน…
 • blog-image

  การสวดพระมาลัย

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  ประเพณีเกี่ยวกับวิถีชีวิตในเรื่องของการตาย จุดประสงค์เพื่อการอยู่เป็นเพื่อนเจ้าภาพ…