นาง นาง คุณประทุม


เชี่ยวชาญการทอผ้าทั้งกระบวนตั้งแต่การย้อมสี การออกแบบลวดลายผ้า การขึ้นลายผ้า การมัดย้อม และการทอผ้ามัดหมี่

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : 23 มีนาคม พ.ศ. 2527 ปัจจุบันอายุ 33 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • อาชีพเกษตรกร ทำนา ทำไร่

 • จากความชอบและพื้นฐานความรู้ด้านการทอผ้าซึ่งเห็นคนในหมู่บ้านมีประสบการณ์ด้านการทอผ้ามัดหมี่มากว่า12 ปี ช่วงแรกทำเป็นอาชีพเสริม ณ ตอนนี้มีลูกค้าประจำด้านการทอผ้า จึงทำให้การทอผ้าเป็นอาชีพหลักในปัจจุบัน

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ในกระบวนการทอผ้าทั้งกระบวนตั้งแต่การย้อมสี การออกแบบลวดลายผ้า การขึ้นลายผ้า การมัดย้อม การทอผ้ามัดหมี่

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ : 

 • อบรมทายาทวิสาหกิจชุมชนคนรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ. 2556 (รุ่งเรืองรัมย์) โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 6

 • อบรม SME ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 8-9 มีนาคม 2560 ในหัวข้อ

  • การขยายช่องทางตลาดทางสื่อออนไลน์

  • การคำนวณค่าเสื่อมอุปกรณ์

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 16 หมู่ 14 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

 • เบอร์โทรศัพท์ 061-927-1047Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  คุณลำไพร ชินพันธ์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  เชี่ยวชาญการสานกระด้ง สุ่มไก่
 • blog-image

  ข้าวสมุนไพร

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  การรวมกลุ่มของชุมชนเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2551 ที่ผ่านมา…
 • blog-image

  เสื่อกก โนนดินแดง

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  เสื่อกกลวดลายไทยๆ ทนทาน ราคาไม่แพง สามารถเลือกซื้อได้ตามริมถนน…
 • blog-image

  ชุมชนโนนดินแดง

  วิถีชีวิต/ถ้อยคำ

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  เรื่องราวประวัติศาสตร์ในการอพยพย้ายถิ่นฐานและเกิดเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างฝ่ายก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และทางราชการ…
 • blog-image

  แปลงนาประณีต

  แหล่งท่องเที่ยว

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  ศึกษาดูงานและเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นเยี่ยมทางด้านการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในพื้นที่ของตำบลโนนดินแดง…
 • blog-image

  น้ำเสาวรสเข้มข้น

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  การรวมกลุ่มของชุมชนเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2551 ที่ผ่านมา…