คุณลำไพร ชินพันธ์


เชี่ยวชาญการสานกระด้ง สุ่มไก่

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : 22 มีนาคม พ.ศ. 2519   ปัจจุบันอายุ 41 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาระดับชั้นปีที่ 6

 • ปัจจุบันประกอบอาชีพเย็บผ้าและมีพื้นฐานด้านการจักสานจึงได้นำมาปรับใช้สอนให้กับคนในชุมชน

 • สืบทอดภูมปัญญามาจากบรรพบุรุษ และได้รับความรู้จากการอบรมควบคู่ไปด้วยซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงการพัฒนาเป็นสินค้า OTOP 1 หมู่บ้าน 1 สัมมาชีพและส่งเสริมต่อให้กับชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง

ความถนัด ความสามารถ :   

 • สานกระด้ง สุ่มไก่

 • คิดลวดลายขึ้นมาเอง

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ : 

 • ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรสัมมาชีพ ของกรมการพัฒนาชุมชนอำเภอโนนดินแดง

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 121 หมู่ 11 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

 • เบอร์โทรศัพท์ 095-901-4305Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  ปราสาทหนองหงส์

  แหล่งท่องเที่ยว

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  ปราสาทหนองหงส์เป็นศาสนาสถานที่ได้ชื่อมาจากชื่อสระน้ำขนาดใหญ่…
 • blog-image

  จุดชมวิวผาแดง

  แหล่งท่องเที่ยว

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์-สระแก้ว…
 • blog-image

  ผ้าทอพื้นเมือง

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  ผ้าทอลวดลายสวยงาม นุ่มเมื่อสวมใส่
 • blog-image

  เขื่อนลำนางลอง

  แหล่งท่องเที่ยว

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  ตั้งแต่ พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา บริเวณพื้นที่อำเภอโนนดินแดง…
 • blog-image

  เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดงใหญ่

  แหล่งท่องเที่ยว

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  ซึ่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ คือ 1 ใน 5 ของสถานที่…
 • blog-image

  ปลอกหมอน

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  ปลอกหมอนลายสวยงาม สีสันสดใส