คุณลำไพร ชินพันธ์


เชี่ยวชาญการสานกระด้ง สุ่มไก่

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : 22 มีนาคม พ.ศ. 2519   ปัจจุบันอายุ 41 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาระดับชั้นปีที่ 6

 • ปัจจุบันประกอบอาชีพเย็บผ้าและมีพื้นฐานด้านการจักสานจึงได้นำมาปรับใช้สอนให้กับคนในชุมชน

 • สืบทอดภูมปัญญามาจากบรรพบุรุษ และได้รับความรู้จากการอบรมควบคู่ไปด้วยซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงการพัฒนาเป็นสินค้า OTOP 1 หมู่บ้าน 1 สัมมาชีพและส่งเสริมต่อให้กับชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง

ความถนัด ความสามารถ :   

 • สานกระด้ง สุ่มไก่

 • คิดลวดลายขึ้นมาเอง

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ : 

 • ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรสัมมาชีพ ของกรมการพัฒนาชุมชนอำเภอโนนดินแดง

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 121 หมู่ 11 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

 • เบอร์โทรศัพท์ 095-901-4305Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  น้ำเสาวรส

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  เสาวรสมีทั้งวิตามินเอและซี ช่วยลดไขมันในเลือด บำรุงสายตาและผิวพรรณ…
 • blog-image

  อนุสาวรีย์เราสู้

  แหล่งท่องเที่ยว

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  อนุสาวรีย์เราสู้ แห่งนี้ใช้เวลาก่อสร้างนาน 1 ปี ระหว่างวันที่…
 • blog-image

  ชามะขามป้อม

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  การรวมกลุ่มของชุมชนเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2551 ที่ผ่านมา…
 • blog-image

  นางทองหมวย ชัยทองรัตน์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  เชี่ยวชาญการย้อมเสื่อกกเทคนิคการย้อมสีไม่ให้สีติดมือ…
 • blog-image

  จุดชมวิวผาแดง

  แหล่งท่องเที่ยว

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์-สระแก้ว…
 • blog-image

  ชุมชนโนนดินแดง

  วิถีชีวิต/ถ้อยคำ

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  เรื่องราวประวัติศาสตร์ในการอพยพย้ายถิ่นฐานและเกิดเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างฝ่ายก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และทางราชการ…