นายเชื่อม กระสังข์


เชี่ยวชาญการทำนา ทำเกษตรผสมผสาน และทำปุ๋ยอินทรีย์

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : 9 สิงหาคม พ.ศ. 2495 อายุ 65 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

          มีประสบการณ์ทำแปลงนาประณีต พ.ศ. 2526 มีแนวคิดการทำเกษตรแบบพออยู่พอกิน และแนวคิดเกษตรผสมผสาน

ความถนัด ความสามารถ :   

 • การทำนาทุกรูปแบบ

 • การทำปุ๋ยอินทรีย์

 • การทำเกษตรผสมผสาน

 • การจำแนกประเภทของดินในการเพราะปลูก

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ : 

 • อบรม อกม. อาสาสมัครเกษตร ปี พ.ศ.2540

 • เป็นวิทยากรของอำเภอในการให้ความรู้ ด้านการเกษตร เช่นทำนา ปลูกถั่วลิสง ข้าวโพดหวาน

 • อบรมจากบริษัทโก๋แก่ ที่อำเภอประคำ เรื่องเกี่ยวกับโรคของถั่วลิสง

 • เป็นปราชญ์เกษตรอำเภอโนนดินแดง

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 124 หมู่ 1 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

 • เบอร์โทรศัพท์ 098-625-1395Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  นางนาง คุณประทุม

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  ความถนัด ความสามารถ :    ในกระบวนการทอผ้าทั้งกระบวนตั้งแต่การย้อมสี…
 • blog-image

  เสื่อกก โนนดินแดง

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  เสื่อกกลวดลายไทยๆ ทนทาน ราคาไม่แพง สามารถเลือกซื้อได้ตามริมถนน…
 • blog-image

  ชุมชนโนนดินแดง

  วิถีชีวิต/ถ้อยคำ

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  เรื่องราวประวัติศาสตร์ในการอพยพย้ายถิ่นฐานและเกิดเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างฝ่ายก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และทางราชการ…
 • blog-image

  ข้าวสมุนไพร

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  การรวมกลุ่มของชุมชนเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2551 ที่ผ่านมา…
 • blog-image

  ผ้าทอพื้นเมืองผ้าทอพื้นเมือง

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  จากธรรมชาติ สู่ธรรมชาติของกลุ่มทอผ้าบ้านโนนดินแดง…
 • blog-image

  น้ำหม่อน

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  การรวมกลุ่มของชุมชนเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2551 ที่ผ่านมา…