นายเชื่อม กระสังข์


เชี่ยวชาญการทำนา ทำเกษตรผสมผสาน และทำปุ๋ยอินทรีย์

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : 9 สิงหาคม พ.ศ. 2495 อายุ 65 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

          มีประสบการณ์ทำแปลงนาประณีต พ.ศ. 2526 มีแนวคิดการทำเกษตรแบบพออยู่พอกิน และแนวคิดเกษตรผสมผสาน

ความถนัด ความสามารถ :   

 • การทำนาทุกรูปแบบ

 • การทำปุ๋ยอินทรีย์

 • การทำเกษตรผสมผสาน

 • การจำแนกประเภทของดินในการเพราะปลูก

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ : 

 • อบรม อกม. อาสาสมัครเกษตร ปี พ.ศ.2540

 • เป็นวิทยากรของอำเภอในการให้ความรู้ ด้านการเกษตร เช่นทำนา ปลูกถั่วลิสง ข้าวโพดหวาน

 • อบรมจากบริษัทโก๋แก่ ที่อำเภอประคำ เรื่องเกี่ยวกับโรคของถั่วลิสง

 • เป็นปราชญ์เกษตรอำเภอโนนดินแดง

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 124 หมู่ 1 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

 • เบอร์โทรศัพท์ 098-625-1395Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดงใหญ่

  แหล่งท่องเที่ยว

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  ซึ่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ คือ 1 ใน 5 ของสถานที่…
 • blog-image

  นางทองหมวย ชัยทองรัตน์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  เชี่ยวชาญการย้อมเสื่อกกเทคนิคการย้อมสีไม่ให้สีติดมือ…
 • blog-image

  ชุมชนโนนดินแดง

  วิถีชีวิต/ถ้อยคำ

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  เรื่องราวประวัติศาสตร์ในการอพยพย้ายถิ่นฐานและเกิดเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างฝ่ายก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และทางราชการ…
 • blog-image

  เขื่อนลำนางลอง

  แหล่งท่องเที่ยว

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  ตั้งแต่ พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา บริเวณพื้นที่อำเภอโนนดินแดง…
 • blog-image

  อนุสาวรีย์เราสู้

  แหล่งท่องเที่ยว

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  อนุสาวรีย์เราสู้ แห่งนี้ใช้เวลาก่อสร้างนาน 1 ปี ระหว่างวันที่…
 • blog-image

  ผ้าทอพื้นเมือง

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  ผ้าทอลวดลายสวยงาม นุ่มเมื่อสวมใส่