นางทองหมวย ชัยทองรัตน์


เชี่ยวชาญการย้อมเสื่อกกเทคนิคการย้อมสีไม่ให้สีติดมือ และทอเสื่อกกลาย 2-3 พับ ลายประจำตระกูล ลายไทย

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2488 ปัจจุบันอายุ 72 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4

 • ปัจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกรแลประกอบอาชีพเสริมด้วยการทอเสื่อกก

 • มีองค์ความรู้และการฝึกฝนจนถึงปัจจุบันมีประสบการณ์ทอเสื่อกกกว่า 30 ปี

 • จากแนวคิดที่พื้นที่มีเสื่อกกอยู่ในชุมชน และหน่วยงานมาให้ความรู้เรื่องการทอเสื่อ จึงเกิดความคิดที่จะทอเสื่อกกขาย

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ทอเสื่อกกลาย 2-3 พับ ลายประจำตระกูล ลายไทย

 • การยกลาย

 • การย้อมเสื่อกกเทคนิคการย้อมสีไม่ให้สีติดมือ

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ : 

 • ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม 3 รุ่น

 • OTOP 3 ดาว ปี พ.ศ. 2559

 • อบรมการทอเสื่อกับเกษตร อำเภอโนนดินแดง พ.ศ. 2558

 • อบรมการทอเสื่อ การทำบรรจุภัณฑ์กับพัฒนาชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2559

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 145 หมู่ 1 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

 • เบอร์โทรศัพท์ 096-574-4193Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  นางทองสา บึงไกร

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  การทอเสื่อกกแบบยกลาย ซึ่งจะทำยากและมีความสวยงาม และการย้อมเสื่อกกเทคนิคการย้อมสีไม่ให้สีติดมือ…
 • blog-image

  โรงสีข้าวพระราชทาน

  แหล่งท่องเที่ยว

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  ความเป็นมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ…
 • blog-image

  เสื่อกก โนนดินแดง

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  เสื่อกกลวดลายไทยๆ ทนทาน ราคาไม่แพง สามารถเลือกซื้อได้ตามริมถนน…
 • blog-image

  น้ำเสาวรสเข้มข้น

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  การรวมกลุ่มของชุมชนเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2551 ที่ผ่านมา…
 • blog-image

  นาง นาง คุณประทุม

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  เชี่ยวชาญการทอผ้าทั้งกระบวนตั้งแต่การย้อมสี การออกแบบลวดลายผ้า…
 • blog-image

  ชุมชนโนนดินแดง

  วิถีชีวิต/ถ้อยคำ

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  เรื่องราวประวัติศาสตร์ในการอพยพย้ายถิ่นฐานและเกิดเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างฝ่ายก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และทางราชการ…