นางทองสา บึงไกร


การทอเสื่อกกแบบยกลาย ซึ่งจะทำยากและมีความสวยงาม และการย้อมเสื่อกกเทคนิคการย้อมสีไม่ให้สีติดมือ

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2491 ปัจจุบันอายุ 69 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4

 • ปัจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกรและอาชีพเสริมคือการจักสาน

 • จากภูมิปัญญาสู่การสร้างรายได้ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการทอเสื่อกกมากกว่า 30 ปี

 • จากแนวคิดที่พื้นความรู้เกี่ยวกับการทอเสื่อกกเดิมภายในชุมชนอยู่แล้ว และหน่วยงานมาให้ความรู้เรื่องการทอเสื่อ จึงเกิดความคิดที่จะทอเสื่อกกขาย

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ทอเสื่อกกลาย 2-3 พับ ลายประจำตระกูล ลายไทย

 • การทอเสื่อกกแบบยกลาย ซึ่งจะทำยากและมีความสวยงาม

 • การย้อมเสื่อกกเทคนิคการย้อมสีไม่ให้สีติดมือ

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ : 

 • ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม 3 รุ่น

 • OTOP 3 ดาว ปี พ.ศ. 2559

 • อบรมการทอเสื่อกับเกษตร อำเภอโนนดินแดง พ.ศ. 2558

 • อบรมการทอเสื่อ การทำบรรจุภัณฑ์กับพัฒนาชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2559

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 145 หมู่ 1 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

 • เบอร์โทรศัพท์ 096-574-4193Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  จุดชมวิวผาแดง

  แหล่งท่องเที่ยว

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์-สระแก้ว…
 • blog-image

  เขื่อนลำนางลอง

  แหล่งท่องเที่ยว

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  ตั้งแต่ พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา บริเวณพื้นที่อำเภอโนนดินแดง…
 • blog-image

  นางสมหมาย วงษ์ชัยเพ็ง

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  ภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ การทอผ้ายกดอกลายพิกุลซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มผ้าไหมพื้นเมืองโนนดินแดง…
 • blog-image

  คุณลำไพร ชินพันธ์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  เชี่ยวชาญการสานกระด้ง สุ่มไก่
 • blog-image

  เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดงใหญ่

  แหล่งท่องเที่ยว

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  ซึ่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ คือ 1 ใน 5 ของสถานที่…
 • blog-image

  นายเชื่อม กระสังข์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  เชี่ยวชาญการทำนา ทำเกษตรผสมผสาน และทำปุ๋ยอินทรีย์