นางสมหมาย วงษ์ชัยเพ็ง


ภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ การทอผ้ายกดอกลายพิกุลซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มผ้าไหมพื้นเมืองโนนดินแดง

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2498 ปัจจุบันอายุ 62 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาชั้น ป.6

 • อาชีพทำเกษตรกรรม มีอาชีพเสริมคือทอผ้า

 • มีประสบการณ์ทอผ้ายกดอกและผ้ามัดหมี่มาแล้ว 20 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2540

 • ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการทอผ้าจากแม่และการอบรมจากหน่วยงานของรัฐ

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ การทอผ้ายกดอกลายพิกุลซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มผ้าไหมพื้นเมืองโนนดินแดง

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ : 

 • OTOP 2 ดาว ปี พ.ศ. 2545

 • เป็นวิทยากรสาธิตให้สมาชิกกลุ่มและโรงเรียนต่างๆ ในอำเภอโนนดินแดง

 • เป็นประธานกลุ่มผ้าไหมพื้นเมืองโนนดินแดง

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 80 หมู่ 4 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

 • เบอร์โทรศัพท์ 088-792-6550Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  ชุมชนโนนดินแดง

  วิถีชีวิต/ถ้อยคำ

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  เรื่องราวประวัติศาสตร์ในการอพยพย้ายถิ่นฐานและเกิดเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างฝ่ายก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และทางราชการ…
 • blog-image

  นางทองหมวย ชัยทองรัตน์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  เชี่ยวชาญการย้อมเสื่อกกเทคนิคการย้อมสีไม่ให้สีติดมือ…
 • blog-image

  ผ้าทอพื้นเมืองผ้าทอพื้นเมือง

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  จากธรรมชาติ สู่ธรรมชาติของกลุ่มทอผ้าบ้านโนนดินแดง…
 • blog-image

  ปลอกหมอน

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  ปลอกหมอนลายสวยงาม สีสันสดใส
 • blog-image

  นาง นาง คุณประทุม

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  เชี่ยวชาญการทอผ้าทั้งกระบวนตั้งแต่การย้อมสี การออกแบบลวดลายผ้า…
 • blog-image

  ผ้าทอพื้นเมือง

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  ผ้าทอลวดลายสวยงาม นุ่มเมื่อสวมใส่