เสื่อกก โนนดินแดง


เสื่อกกลวดลายไทยๆ ทนทาน ราคาไม่แพง สามารถเลือกซื้อได้ตามริมถนน

 

“กก” พืชริมรั้วที่ขึ้นอยู่ทั่วไปภายในชุมชน นำมาสร้างรายได้เสริมและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาของชุมชน เป็นการสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับ “กก” ได้อย่างดี  ทำให้เกิดการจัดตั้งเป็น “กลุ่มสตรีแม่บ้านเกษตรกรทอเสื่อกกลายไทย” ในปี 2548 ภายในกลุ่มฯ จะมีความหลากหลายของอายุที่มาร่วมกันทอเสื่อกก รวมทั้งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “กก” ออกมาอย่างหลากหลาย เช่น เสื่อผืน เสื่อพับ หมวก ปลอกหมอน กระเป๋า เป็นต้น ด้วยลวดลายแบบ “ลายไทย” ที่กลุ่มมีความถนัด เช่น ลายไทยเล็ก ลายข้าวหลามตัด ที่สำคัญอีกขั้นตอนของชิ้นงานคุณภาพคือ กระบวนการเตรียมเส้นกก ซึ่งจะต้องไม่แข็ง ไม่แห้ง ตากแดดประมาณ 7-8 วัน จนกว่าสีจะซีดและนำไปย้อมสีธรรมชาติเช่น เปลือกมะพร้าว ดอกอัญชันBlog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  ชุมชนโนนดินแดง

  วิถีชีวิต/ถ้อยคำ

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  เรื่องราวประวัติศาสตร์ในการอพยพย้ายถิ่นฐานและเกิดเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างฝ่ายก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และทางราชการ…
 • blog-image

  นางทองหมวย ชัยทองรัตน์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  เชี่ยวชาญการย้อมเสื่อกกเทคนิคการย้อมสีไม่ให้สีติดมือ…
 • blog-image

  แปลงนาประณีต

  แหล่งท่องเที่ยว

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  ศึกษาดูงานและเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นเยี่ยมทางด้านการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในพื้นที่ของตำบลโนนดินแดง…
 • blog-image

  ผ้าทอพื้นเมืองผ้าทอพื้นเมือง

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  จากธรรมชาติ สู่ธรรมชาติของกลุ่มทอผ้าบ้านโนนดินแดง…
 • blog-image

  นางทองสา บึงไกร

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  การทอเสื่อกกแบบยกลาย ซึ่งจะทำยากและมีความสวยงาม และการย้อมเสื่อกกเทคนิคการย้อมสีไม่ให้สีติดมือ…
 • blog-image

  นางนาง คุณประทุม

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  ความถนัด ความสามารถ :    ในกระบวนการทอผ้าทั้งกระบวนตั้งแต่การย้อมสี…