เสื่อกก โนนดินแดง


เสื่อกกลวดลายไทยๆ ทนทาน ราคาไม่แพง สามารถเลือกซื้อได้ตามริมถนน

 

“กก” พืชริมรั้วที่ขึ้นอยู่ทั่วไปภายในชุมชน นำมาสร้างรายได้เสริมและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาของชุมชน เป็นการสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับ “กก” ได้อย่างดี  ทำให้เกิดการจัดตั้งเป็น “กลุ่มสตรีแม่บ้านเกษตรกรทอเสื่อกกลายไทย” ในปี 2548 ภายในกลุ่มฯ จะมีความหลากหลายของอายุที่มาร่วมกันทอเสื่อกก รวมทั้งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “กก” ออกมาอย่างหลากหลาย เช่น เสื่อผืน เสื่อพับ หมวก ปลอกหมอน กระเป๋า เป็นต้น ด้วยลวดลายแบบ “ลายไทย” ที่กลุ่มมีความถนัด เช่น ลายไทยเล็ก ลายข้าวหลามตัด ที่สำคัญอีกขั้นตอนของชิ้นงานคุณภาพคือ กระบวนการเตรียมเส้นกก ซึ่งจะต้องไม่แข็ง ไม่แห้ง ตากแดดประมาณ 7-8 วัน จนกว่าสีจะซีดและนำไปย้อมสีธรรมชาติเช่น เปลือกมะพร้าว ดอกอัญชันBlog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  โรงสีข้าวพระราชทาน

  แหล่งท่องเที่ยว

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  ความเป็นมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ…
 • blog-image

  ชุมชนโนนดินแดง

  วิถีชีวิต/ถ้อยคำ

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  เรื่องราวประวัติศาสตร์ในการอพยพย้ายถิ่นฐานและเกิดเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างฝ่ายก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และทางราชการ…
 • blog-image

  น้ำหม่อน

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  การรวมกลุ่มของชุมชนเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2551 ที่ผ่านมา…
 • blog-image

  นางสมหมาย วงษ์ชัยเพ็ง

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  ภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ การทอผ้ายกดอกลายพิกุลซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มผ้าไหมพื้นเมืองโนนดินแดง…
 • blog-image

  ชามะขามป้อม

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  การรวมกลุ่มของชุมชนเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2551 ที่ผ่านมา…
 • blog-image

  นางทองสา บึงไกร

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  การทอเสื่อกกแบบยกลาย ซึ่งจะทำยากและมีความสวยงาม และการย้อมเสื่อกกเทคนิคการย้อมสีไม่ให้สีติดมือ…