นายดวงจันทร์ เมฆวิชัยวงศ์


ความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมของชนเผ่าปกากะญอ และเป็นคณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : 15 มกราคม พ.ศ. 2506 ปัจจุบันอายุ 5 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • ระดับการศึกษามัธยมปลาย

 • ทำเกษตรกรรมและเป็น สมาชิกเทศบาลตำบลบ้านหลวง

 • ประสงการณ์เกี่ยวกับพิธีกรรมของชนเผ่าปกากะญอสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมของชนเผ่าปกากะญอ พิธีกรรมสาปแช่ง / การขอขมา / ทราบข้อมูลวัฒนธรรมของชนเผ่า

 • เป็นคณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 75 หมู่ 17 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 • เบอร์โทรศัพท์ 097-959-2588Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  นายสมศักดิ์ คีรีภูมิทอง

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  เชียงใหม่ บ้านหลวง

  2 มกราคม พ.ศ. 2512 ปัจจุบันอายุ 9 ปี จบการศึกษาประถมศึกษา…
 • blog-image

  หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบพระชนมพรรษา ( Thai National Observatory)

  แหล่งท่องเที่ยว

  เชียงใหม่ บ้านหลวง

  เป็นหอดูดาวแห่งชาติของประเทศไทยหอดูดาวแห่งนี้สามารถสังเกตท้องฟ้าได้ทั้งซีกใต้และซีกเหนือ…
 • blog-image

  พระมหาธาตุนภเมทนีดล

  แหล่งท่องเที่ยว

  เชียงใหม่ บ้านหลวง

  พระมหาธาตุเจดีย์ฯ นภเมทนีดล เป็นพุทธสถานที่ศักดิ์สิทธิ์…
 • blog-image

  ประเพณีสิบสองเดือน

  ประเพณี/วัฒนธรรม

  เชียงใหม่ บ้านหลวง

  ประเพณีสิบสองเดือน (การนับเดือนทางภาคเหนือ จะต้องนับเดือนล่วงหน้าไปอีก…
 • blog-image

  กาแฟสมศักดิ์ โถ่บิเบ (แบบเมล็ด)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  เชียงใหม่ บ้านหลวง

  กาแฟปลอดสารพิษ ที่มีรสชาติบริสุทธิ์ที่ได้จากธรรมชาติแท้ๆ…
 • blog-image

  ผ้าคลุมไหล่ (ขนาดเล็ก)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  เชียงใหม่ บ้านหลวง

  ฝีมือการทอที่ประณีต มีความละเอียดของลวดลาย และ ความคิดสร้างสรรค์ของการเลือกสีมาใช้ในผืนผ้า…