นายดวงจันทร์ เมฆวิชัยวงศ์


ความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมของชนเผ่าปกากะญอ และเป็นคณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : 15 มกราคม พ.ศ. 2506 ปัจจุบันอายุ 5 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • ระดับการศึกษามัธยมปลาย

 • ทำเกษตรกรรมและเป็น สมาชิกเทศบาลตำบลบ้านหลวง

 • ประสงการณ์เกี่ยวกับพิธีกรรมของชนเผ่าปกากะญอสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมของชนเผ่าปกากะญอ พิธีกรรมสาปแช่ง / การขอขมา / ทราบข้อมูลวัฒนธรรมของชนเผ่า

 • เป็นคณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 75 หมู่ 17 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 • เบอร์โทรศัพท์ 097-959-2588Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ

  แหล่งท่องเที่ยว

  เชียงใหม่ บ้านหลวง

  พระมหาธาตุเจดีย์ฯ นภพลภูมิสิริ เป็นพุทธสถานที่ศักดิ์สิทธิ์…
 • blog-image

  ผ้าคลุมไหล่ (ขนาดเล็ก)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  เชียงใหม่ บ้านหลวง

  ฝีมือการทอที่ประณีต มีความละเอียดของลวดลาย และ ความคิดสร้างสรรค์ของการเลือกสีมาใช้ในผืนผ้า…
 • blog-image

  บ้านแม่กลางหลวง

  แหล่งท่องเที่ยว

  เชียงใหม่ บ้านหลวง

  แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตั้งอยู่ในหุบเขานาขั้นบันไดอัน…
 • blog-image

  สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

  แหล่งท่องเที่ยว

  เชียงใหม่ บ้านหลวง

  ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เลขที่…
 • blog-image

  ผ้าปูโต๊ะ (ขนาดใหญ่)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  เชียงใหม่ บ้านหลวง

  ฝีมือการทอที่ประณีต มีความละเอียดของลวดลาย และ ความคิดสร้างสรรค์ของการเลือกสีมาใช้ในผืนผ้า…
 • blog-image

  อุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

  แหล่งท่องเที่ยว

  เชียงใหม่ บ้านหลวง

  อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ประกอบด้วย น้ำตกสิริภูมิ…