นายเกิด พนากำเนิด


เชี่ยวชาญทำพิธีกรรมของม้ง การดูปฏิทินม้ง 150 ปีและการอนุรักษ์ป่าชุมชน โดยการทำแนวกันไฟในหมู่บ้าน การบวชป่า

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 29 ปัจจุบันอายุ 66 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 

 • ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

 • ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเรื่องพิธีม้ง กว่า 50 ปี โดยได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษ

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ทำพิธีกรรมของม้ง เช่น พิธีแต่งงาน / บวช /การสาปแช่ง / การดูแลรักษาป่า เริ่มตั้งแต่แรกเกิด / แก่ / เจ็บ / ตาย (การเรียกขวัญ การตั้งชื่อ)

 • การทำแนวกันไฟในหมู่บ้าน การดูแลอนุรักษ์ป่า การบวชป่า การเตรียมเครื่องพิธี เช่น ไหว้เจ้าที่เจ้าทางในการบวชป่า

 • การดูปฏิทินม้ง 150 ปี ปี 2558 - 2585

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ : 

 • รางวัลคนดีของหมู่บ้าน

 • ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมม้งแห่งประเทศไทย

 • กรรมการสมาคมศูนย์การศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท) พ.ศ. 2552

 • วิทยากรสิ่งแวดล้อมรุ่น 5 ปี พ.ศ. 2536 จากกรมส่งเสรสิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 • ผู้นำด้านการดูแลไม้ผลเขตหนาว จากโครงการหลวง

 • Certificate of Appreciation HMONG ORGANIZATION NATIONALITIES จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2559

 • วิทยากรที่โรงเรียนบ้านขุนกลาง ปี พ.ศ. 2556 สอนวัฒนธรรมประเพณีม้ง

 • กรรมการการพิจารณาแก้ไขสัญชาติ

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่  269 หมู่ 7 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 • เบอร์โทรศัพท์ 090-752-1828Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  ข้าว

  อาหารพื้นถิ่น

  เชียงใหม่ บ้านหลวง

  หัวใจสำคัญของชาวปกาเกอะญอ ข้าวเบ๊อะ เป็นอาหารกะเหรี่ยงที่มีชื่อเสียง…
 • blog-image

  กาแฟสมศักดิ์ โถ่บิเบ (แบบเมล็ด)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  เชียงใหม่ บ้านหลวง

  กาแฟปลอดสารพิษ ที่มีรสชาติบริสุทธิ์ที่ได้จากธรรมชาติแท้ๆ…
 • blog-image

  พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ

  แหล่งท่องเที่ยว

  เชียงใหม่ บ้านหลวง

  พระมหาธาตุเจดีย์ฯ นภพลภูมิสิริ เป็นพุทธสถานที่ศักดิ์สิทธิ์…
 • blog-image

  ประเพณีตานใช้ – ตานแทน

  ประเพณี/วัฒนธรรม

  เชียงใหม่ บ้านหลวง

  ตานใช้-ตานแทน (ตาน : ทาน) เป็นพิธีกรรมตามขนมธรรมเนียมของคนล้านนา…
 • blog-image

  ชุมชนบ้านหลวง

  วิถีชีวิต/ถ้อยคำ

  เชียงใหม่ บ้านหลวง

  ความหลากหลายของชาติพันธุ์ ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์…
 • blog-image

  นายวัชรินทร์ พจนบัณฑิต

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  เชียงใหม่ บ้านหลวง

  เกิด 3 ตุลาคม พ.ศ.2516 จบการศึกษามัธยมปลาย ประกอบอาชีพปลูกผักอินทรีย์…