นายเกิด พนากำเนิด


เชี่ยวชาญทำพิธีกรรมของม้ง การดูปฏิทินม้ง 150 ปีและการอนุรักษ์ป่าชุมชน โดยการทำแนวกันไฟในหมู่บ้าน การบวชป่า

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 29 ปัจจุบันอายุ 66 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 

 • ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

 • ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเรื่องพิธีม้ง กว่า 50 ปี โดยได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษ

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ทำพิธีกรรมของม้ง เช่น พิธีแต่งงาน / บวช /การสาปแช่ง / การดูแลรักษาป่า เริ่มตั้งแต่แรกเกิด / แก่ / เจ็บ / ตาย (การเรียกขวัญ การตั้งชื่อ)

 • การทำแนวกันไฟในหมู่บ้าน การดูแลอนุรักษ์ป่า การบวชป่า การเตรียมเครื่องพิธี เช่น ไหว้เจ้าที่เจ้าทางในการบวชป่า

 • การดูปฏิทินม้ง 150 ปี ปี 2558 - 2585

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ : 

 • รางวัลคนดีของหมู่บ้าน

 • ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมม้งแห่งประเทศไทย

 • กรรมการสมาคมศูนย์การศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท) พ.ศ. 2552

 • วิทยากรสิ่งแวดล้อมรุ่น 5 ปี พ.ศ. 2536 จากกรมส่งเสรสิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 • ผู้นำด้านการดูแลไม้ผลเขตหนาว จากโครงการหลวง

 • Certificate of Appreciation HMONG ORGANIZATION NATIONALITIES จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2559

 • วิทยากรที่โรงเรียนบ้านขุนกลาง ปี พ.ศ. 2556 สอนวัฒนธรรมประเพณีม้ง

 • กรรมการการพิจารณาแก้ไขสัญชาติ

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่  269 หมู่ 7 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 • เบอร์โทรศัพท์ 090-752-1828Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  เสื้อผู้ชายปกาเกอะญอ (ลายดั้งเดิม)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  เชียงใหม่ บ้านหลวง

  เสื้อทอแบบผู้ชาย เป็นลวดลายเฉพาะของชาวบ้านและสามารถนำไปใส่ได้ชีวิตประจำวัน…
 • blog-image

  หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบพระชนมพรรษา ( Thai National Observatory)

  แหล่งท่องเที่ยว

  เชียงใหม่ บ้านหลวง

  เป็นหอดูดาวแห่งชาติของประเทศไทยหอดูดาวแห่งนี้สามารถสังเกตท้องฟ้าได้ทั้งซีกใต้และซีกเหนือ…
 • blog-image

  นายดวงจันทร์ เมฆวิชัยวงศ์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  เชียงใหม่ บ้านหลวง

  ความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมของชนเผ่าปกากะญอ และเป็นคณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์…
 • blog-image

  ผ้าซิ่นลายน้ำไหล (แบบตัดเย็บแบบถุงสำเร็จ)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  เชียงใหม่ บ้านหลวง

  ลายน้ำไหลบนผืนผ้าที่มาจากธรรมชาติล้อมตัวของชาวบ้าน…
 • blog-image

  นายวัชรินทร์ พจนบัณฑิต

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  เชียงใหม่ บ้านหลวง

  เกิด 3 ตุลาคม พ.ศ.2516 จบการศึกษามัธยมปลาย ประกอบอาชีพปลูกผักอินทรีย์…
 • blog-image

  เสื้อผู้หญิงปกาเกอะญอ ประเภทเสื้อผ้าของผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงาน

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  เชียงใหม่ บ้านหลวง

  ลวดลายของตัวเสื้อทีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดดเด่นด้วยความประณีตและฝีมือละเอียด…