นางสุภร บุญเกื้อ


ภูมิปัญญาการเพาะก้อนเห็ดนางฟ้า เห็ดฮังการีและทำปุ๋ยชีวภาพใช้เอง

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 11 สิงหาคม 2516 ปัจจุบัน 44 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษา ม.6

 • ประกอบอาชีพเพาะเห็ดขาย,ผักสวนครัว

 • ประสบการณ์การเพาะเห็ด 8 ปี,เห็ดนางฟ้า,เห็ดฮังการี,เป๋าฮื้อ

 • โดยได้รับการถ่ายทอดจากเพื่อนตำบลอื่น แล้วก็มาศึกษาเพิ่มเติมแล้วจากในเวปไซต์ต่างๆ

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ภูมิปัญญาการเพาะก้อนเห็ดนางฟ้า,เห็ดฮังการีและทำปุ๋ยชีวภาพใช้เองคนแรกของตำบลถ้ำพรรณรา

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ  : 

 • เป็นวิทยากรสัมมาชีพของพัฒนาชุมชน อำเภอถ้ำพรรณรา ม.10

 • เป็นวิทยากรของ กศน.ตำบล ในเรื่องการเพาะเห็ด,การดูแลโรคของเห็ด

 • เป็นวิทยากรให้กับ สนง. เกษตรอำเภอกับตำบลข้างเคียง

 • เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนาพา ม.5 เรื่องการเพาะเห็ด

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 91หมู่ 10 ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช

 • เบอร์โทรศัพท์ 087-8956128


 Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็ง

  วิถีชีวิต/ถ้อยคำ

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  ตำบลถ้ำพรรณรา อ่านว่า ถ้ำ – พัน- นะ – รา เป็นตำบลที่มีประวัติศาสตร์เรื่องราวมายาวนานกว่าพันปี…
 • blog-image

  วัดมุขธาราม

  แหล่งท่องเที่ยว

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  ศูนย์รวมใจทางพระพุทธศาสนาของชาวบ้าน ภายในวัดมีความสงบ…
 • blog-image

  นายสุริยา กองพิมพ์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  ภูมิปัญญาการทำไม้กวาดทางปาล์ม โดยมีแนวความคิดจากการใช้วัสดุในท้องถิ่นมาสร้างอาชีพร่วมกับคนในชุมชน…
 • blog-image

  งานวันสถาปนาอำเภอและสืบสานตำนานพระอุเชนทร์

  ประเพณี/วัฒนธรรม

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  พระอุเชนทร์เป็นเทพเจ้าประจำอำเภอฉวางและประจำกรมช้างกลาง…
 • blog-image

  ไม้กวาดก้านปาล์ม

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  เมื่อเรามีวัตถุดิบอยู่ในท้องถิ่น คือ “ปาล์ม” ทำให้เกิดแนวคิดในการสร้างงานและสร้างอาชีพ…
 • blog-image

  แหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

  แหล่งท่องเที่ยว

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  นายลิขิตได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต…