นายสมศักดิ์ เสนา


เชี่ยวชาญเรื่องประเพณีวัฒนธรรมเก่าแก่ของตำบล เช่น การแห่จาดเดือน 10

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2496 ปัจจุบันอายุ64 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

 • อาชีพข้าราชการบำนาญ (ครู)

 • ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญศิลปวัฒนธรรมตั้งแต่ปี พ.ศ.2528
  เพราะเป็นครูสอนวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต (สปช.) มาตั้งแต่เดิม ศิลปวัฒนธรรรม

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ความเชี่ยวชาญเรื่องประเพณีวัฒนธรรมเก่าแก่ของตำบล การแห่จาดขึ้นถ้ำ บุญเดือน 10

 • รู้ข้อมูลประวัติศาสตร์ความเป็นมาของตำบล

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ  : 

 • คุณครูดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมของ จ.นครศรีธรรมราช

 • คุณครูดีเด่นด้านเผยแพร่ประชาธิปไตย จากรัฐสภา

 • ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2รางวัลผู้ส่งเสริมการประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ

 • พิธีกรทางศาสนาของอำเภอถ้ำพรรณรา

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 82 หมู่ 2 ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช

 • เบอร์โทรศัพท์ 081-0913752Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  แชมพูน้ำผึ้งดอกอัญชัน

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงไทย บ้านโพธิ์ประสิทธิ์มีสมาชิกผู้เลี้ยงผึ้งโพรงประมาณ…
 • blog-image

  นายลิขิต ชัยสิทธิ์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  ปราชญ์ชาวบ้านเรื่องการทำเกษตรกรรม เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน…
 • blog-image

  ชุมชนถ้ำพรรณรา

  วิถีชีวิต/ถ้อยคำ

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  ตำบลถ้ำพรรณรา อ่านว่า ถ้ำ – พัน- นะ – รา เป็นตำบลที่มีประวัติศาสตร์เรื่องราวมายาวนานกว่าพันปี…
 • blog-image

  การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็ง

  วิถีชีวิต/ถ้อยคำ

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  ตำบลถ้ำพรรณรา อ่านว่า ถ้ำ – พัน- นะ – รา เป็นตำบลที่มีประวัติศาสตร์เรื่องราวมายาวนานกว่าพันปี…
 • blog-image

  ประเพณีสารทเดือนสิบ นครศรีธรรมราช

  ประเพณี/วัฒนธรรม

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่มากของชาวภาคใต้และชาวนครศรีธรรมราช…
 • blog-image

  นายสุริยา กองพิมพ์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  ภูมิปัญญาการทำไม้กวาดทางปาล์ม โดยมีแนวความคิดจากการใช้วัสดุในท้องถิ่นมาสร้างอาชีพร่วมกับคนในชุมชน…