นายสุริยา กองพิมพ์


ภูมิปัญญาการทำไม้กวาดทางปาล์ม โดยมีแนวความคิดจากการใช้วัสดุในท้องถิ่นมาสร้างอาชีพร่วมกับคนในชุมชน

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 12 มีนาคม 2494 ปัจจุบันอายุ 66 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

 • ประสบการณ์การทำภูมิปัญญาการทำไม้กวาดมาแล้วประมาณ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2555

 • โดยได้รับการถ่ายทอดจากคุณยาย พริ้ม นนท์ฤทธิ์ ซึ่งเป็นบุคคลเก่าแก่ในหมู่บ้านคลองรา ม.6 แล้วก็มาฝึกฝนและสานต่อและก็มีไปอบรมสัมมาชีพจากศูนย์พัฒนาชุมชนทุ่งสงแล้วมาถ่ายทอดต่อ

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ภูมิปัญญาการทำไม้กวาดทางปาล์ม โดยมีแนวความคิดจากการใช้วัสดุในท้องถิ่นมาสร้างอาชีพร่วมกับคนในชุมชน

 • เชี่ยวชาญการเกษตรพอเพียง,ทำปุ๋ยชีวภาพใช้เองจากเศษอาหารและมูลสัตว์

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ  : 

 • เป็นวิทยากรสอนให้ผู้ที่ผ่านการบำบัดจากทัณฑสถานเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพ ที่ อ.ทุ่งสง (สอนทำไม้กวาด)

 • เป็นวิทยากรสอนผู้ที่ผ่านบำบัดของค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช (สอนทำไม้กวาดทางปาล์ม)

 • เป็นผู้สาธิตกับกลุ่มผู้มาดูงานในตำบลถ้ำพรรณรา

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 11 หมู่ 6 ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช

 • เบอร์โทรศัพท์ 090-1046135 / 082-2881983


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  ไม้กวาดก้านปาล์ม

  ชุมชน : ถ้ำพรรณรา


Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  นางกิตติมา คล้ายทองคำ

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  เชี่ยวชาญการเลี้ยงแพะเพื่อขาย โดยศึกษาหาข้อมูลการลี้ยงแพะแบบโรงเรือนพื้นสูงเอง…
 • blog-image

  นายลิขิต ชัยสิทธิ์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  ปราชญ์ชาวบ้านเรื่องการทำเกษตรกรรม เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน…
 • blog-image

  งานวันสถาปนาอำเภอและสืบสานตำนานพระอุเชนทร์

  ประเพณี/วัฒนธรรม

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  พระอุเชนทร์เป็นเทพเจ้าประจำอำเภอฉวางและประจำกรมช้างกลาง…
 • blog-image

  แหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงแพะ

  แหล่งท่องเที่ยว

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  วิธีการเลี้ยงแพะแบบโรงเรือนพื้นสูง ยกระดับจากพื้นดิน…
 • blog-image

  นายสุทา อาวุธเพชร

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  เชี่ยวชาญการริเริ่มเลี้ยงผึ้ง โดยศึกษาหาความรู้การลี้ยงผึ้งตามธรรมชาติด้วยตนเอง…
 • blog-image

  ไม้กวาดก้านปาล์ม

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  เมื่อเรามีวัตถุดิบอยู่ในท้องถิ่น คือ “ปาล์ม” ทำให้เกิดแนวคิดในการสร้างงานและสร้างอาชีพ…