นายสุริยา กองพิมพ์


ภูมิปัญญาการทำไม้กวาดทางปาล์ม โดยมีแนวความคิดจากการใช้วัสดุในท้องถิ่นมาสร้างอาชีพร่วมกับคนในชุมชน

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 12 มีนาคม 2494 ปัจจุบันอายุ 66 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

 • ประสบการณ์การทำภูมิปัญญาการทำไม้กวาดมาแล้วประมาณ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2555

 • โดยได้รับการถ่ายทอดจากคุณยาย พริ้ม นนท์ฤทธิ์ ซึ่งเป็นบุคคลเก่าแก่ในหมู่บ้านคลองรา ม.6 แล้วก็มาฝึกฝนและสานต่อและก็มีไปอบรมสัมมาชีพจากศูนย์พัฒนาชุมชนทุ่งสงแล้วมาถ่ายทอดต่อ

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ภูมิปัญญาการทำไม้กวาดทางปาล์ม โดยมีแนวความคิดจากการใช้วัสดุในท้องถิ่นมาสร้างอาชีพร่วมกับคนในชุมชน

 • เชี่ยวชาญการเกษตรพอเพียง,ทำปุ๋ยชีวภาพใช้เองจากเศษอาหารและมูลสัตว์

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ  : 

 • เป็นวิทยากรสอนให้ผู้ที่ผ่านการบำบัดจากทัณฑสถานเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพ ที่ อ.ทุ่งสง (สอนทำไม้กวาด)

 • เป็นวิทยากรสอนผู้ที่ผ่านบำบัดของค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช (สอนทำไม้กวาดทางปาล์ม)

 • เป็นผู้สาธิตกับกลุ่มผู้มาดูงานในตำบลถ้ำพรรณรา

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 11 หมู่ 6 ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช

 • เบอร์โทรศัพท์ 090-1046135 / 082-2881983


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  ไม้กวาดก้านปาล์ม

  ชุมชน : ถ้ำพรรณรา


Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  นางสุภร บุญเกื้อ

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  ภูมิปัญญาการเพาะก้อนเห็ดนางฟ้า เห็ดฮังการีและทำปุ๋ยชีวภาพใช้เอง…
 • blog-image

  นายสุทา อาวุธเพชร

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  เชี่ยวชาญการริเริ่มเลี้ยงผึ้ง โดยศึกษาหาความรู้การลี้ยงผึ้งตามธรรมชาติด้วยตนเอง…
 • blog-image

  นางกิตติมา คล้ายทองคำ

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  เชี่ยวชาญการเลี้ยงแพะเพื่อขาย โดยศึกษาหาข้อมูลการลี้ยงแพะแบบโรงเรือนพื้นสูงเอง…
 • blog-image

  การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็ง

  วิถีชีวิต/ถ้อยคำ

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  ตำบลถ้ำพรรณรา อ่านว่า ถ้ำ – พัน- นะ – รา เป็นตำบลที่มีประวัติศาสตร์เรื่องราวมายาวนานกว่าพันปี…
 • blog-image

  วัดมุขธาราม

  แหล่งท่องเที่ยว

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  ศูนย์รวมใจทางพระพุทธศาสนาของชาวบ้าน ภายในวัดมีความสงบ…
 • blog-image

  งานแห่กระจาด และ งานประเพณีขึ้นถ้ำปิดทองนมัสการพระพุทธไสยาสน์ วัดถ้ำทองพรรณรา

  ประเพณี/วัฒนธรรม

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  ประเพณีแห่จาดขึ้นถ้ำ เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณ…