นายสุทา อาวุธเพชร


เชี่ยวชาญการริเริ่มเลี้ยงผึ้ง โดยศึกษาหาความรู้การลี้ยงผึ้งตามธรรมชาติด้วยตนเอง และก่อตั้ง กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงไทย

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 19 กรกฎาคม 2510 ปัจจุบันอายุ 50 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ประกอบอาชีพการเกษตร ทำสวน และ เลี้ยงผึ้ง

 • สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7

 • ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2552

 • ประสบการณ์การลี้ยงผึ้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน 11 ปี

ความถนัด ความสามารถ :   

 • คิดริเริ่มเลี้ยงเอง,ใช้วิธีสังเกตพฤติกรรมของผึ้งเอง ลองผิดลองถูกลองดูมาเรื่อยๆ แล้วก็มีศูนย์ผึ้งชุมพรมาให้ความรู้กับกลุ่มด้วย

 • เชี่ยวชาญการริเริ่มลี้ยงผึ้งเป็นเจ้าแรกของอำเภอถ้ำพรรณราโดยศึกษาหาความรู้การลี้ยงด้วยตนเอง แล้วก็มาก่อตั้ง กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงไทย,โดยผึ้งที่อยู่ตามธรรมชาติการเลี่ยงก็จะได้รู้จักการอนุรักษ์ต้นไม้ไปด้วย

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ  : 

 • ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.

 • ได้รับผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 1 ดาวจากกรมการพัฒนาชุมชน

 • เป็นวิทยากรสอนให้กับคนในพื้นที่และกลุ่มหน่วยงานต่างๆที่มาดูงานในตำบล

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 17 หมู่  7   ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช

 • เบอร์โทรศัพท์ 089-2893378


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  น้ำผึ้งแท้ 100% บรรจุขวด

  ชุมชน : ถ้ำพรรณรา


Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  แหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงแพะ

  แหล่งท่องเที่ยว

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  วิธีการเลี้ยงแพะแบบโรงเรือนพื้นสูง ยกระดับจากพื้นดิน…
 • blog-image

  วัดมุขธาราม

  แหล่งท่องเที่ยว

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  ศูนย์รวมใจทางพระพุทธศาสนาของชาวบ้าน ภายในวัดมีความสงบ…
 • blog-image

  ไม้กวาดก้านปาล์ม

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  เมื่อเรามีวัตถุดิบอยู่ในท้องถิ่น คือ “ปาล์ม” ทำให้เกิดแนวคิดในการสร้างงานและสร้างอาชีพ…
 • blog-image

  นางกิตติมา คล้ายทองคำ

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  เชี่ยวชาญการเลี้ยงแพะเพื่อขาย โดยศึกษาหาข้อมูลการลี้ยงแพะแบบโรงเรือนพื้นสูงเอง…
 • blog-image

  อาหารแนะนำพื้นถิ่น ตำบลถ้ำพรรณรา

  อาหารพื้นถิ่น

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  อาหารเฉพาะถิ่นของคนตำบลพรรณราคือการปลูกข้าวเพื่อการรับประทาน…
 • blog-image

  ชุมชนถ้ำพรรณรา

  วิถีชีวิต/ถ้อยคำ

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  ตำบลถ้ำพรรณรา อ่านว่า ถ้ำ – พัน- นะ – รา เป็นตำบลที่มีประวัติศาสตร์เรื่องราวมายาวนานกว่าพันปี…