ส.อ.จำรูญ ติ๊บลำเอี้ยง


เชี่ยวชาญเรื่องอักษรล้านนา และการละเล่นดนตรีพื้นเมือง

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ปัจจุบันอายุ 56 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • เป็นวิทยากรพิเศษดนตรีพื้นเมือง / ข้าราชการบำนาญ

 • สนใจเกี่ยวกับเครื่องดนตรีพื้นเมืองมาตั้งแต่อายุ 14 ปี

 • สนใจเรื่องประเพณีวัฒนธรรมของตำบลแม่จะเราและอำเภอแม่ระมาด

ความถนัด ความสามารถ :   

 • การละเล่นดนตรีพื้นเมือง สะล้อ ซอ ซึง มีประสบการณ์ทางด้านดนตรีพื้นเมืองมาแล้วประมาณ 42 ปี

 • เชี่ยวชาญเรื่องอักษรล้านนา

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ : 

 • เป็นวิทยากรสอนการละเล่น สะล้อ ซอ ซึง ในโรงเรียนต่างๆของอำเภอแม่ละมาด

 • เป็นกรรมการวัฒนธรรมอำเภอแม่ละมาด

 • วิทยากรแนะนำสาธิตวิธีการเล่นดนตรีพื้นเมืองของ สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอแม่ละมาด

 • จัดทำคู่มือการหัดเล่นซึง ให้กับเด็กนักเรียนด้วยตนเอง

 • เป็นครูสอนเกี่ยวกับอักษรล้านนา

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 141 หมู่ 5 ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ละมาด จังหวัดตาก

 • เบอร์โทรศัพท์ 095-642-1725, 093-189-8501Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  ไม้กวาดดอกหญ้า (หูช้าง)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  ตาก แม่จะเรา

  เป็นไม้กวาดที่มีความทนทาน ลักษณะของด้ามจับใหญ่ไม่ลื่นหลุดมือทำให้สะดวกในการใช้งาน…
 • blog-image

  นายหมื่น ตะแปงปัน

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  ตาก แม่จะเรา

  องค์ความรู้เกี่ยวกับการทำไม้กวาดดอกหญ้า
 • blog-image

  ไม้กวาดดอกหญ้า (หางช้าง)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  ตาก แม่จะเรา

  เป็นไม้กวาดที่มีความทนทาน ลักษณะของด้ามจับใหญ่ไม่ลื่นหลุดมือทำให้สะดวกในการใช้งาน…
 • blog-image

  วัดสิทธาวาส

  แหล่งท่องเที่ยว

  ตาก แม่จะเรา

  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่จะเรา สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ…
 • blog-image

  วัดศรีมณีวัน

  แหล่งท่องเที่ยว

  ตาก แม่จะเรา

  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก…
 • blog-image

  หมอนข้าง

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  ตาก แม่จะเรา

  เป็นหมอนที่ตัดเย็บด้วยผ้าหลากสีที่ไม่จำเป็นต้องซื้อปลอกหมอนมาใส่อีก…