นายพง์ศักดิ์ ฉิมอินทร์


ความถนัด ความสามารถ :     ปราชญ์ชุมชนด้านการน้ำ,ด้านการบริหาร การจัดการเกษตรพอเพียง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ “โครงการปลูกป่าเพื่อใช้ในครัวเรือน” การทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลสัตว์ ผู้บริหารกลุ่มวิสาหกิจธนาคารโค อ.ละงู (การทำปศุสัตว์ในพื้นที่พืชเศรษฐกิจ) โครงการในสมเด็จพระราชินี ทำนวัตกรรมด้านการเกษตร เครื่องอัดบล็อกอาหารเสริมให้สัตว์ ของกรมปศุสัตว์

 

ความถนัด ความสามารถ :   

 ปราชญ์ชุมชนด้านการน้ำ,ด้านการบริหาร การจัดการเกษตรพอเพียง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ “โครงการปลูกป่าเพื่อใช้ในครัวเรือน” การทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลสัตว์ ผู้บริหารกลุ่มวิสาหกิจธนาคารโค อ.ละงู (การทำปศุสัตว์ในพื้นที่พืชเศรษฐกิจ) โครงการในสมเด็จพระราชินี ทำนวัตกรรมด้านการเกษตร เครื่องอัดบล็อกอาหารเสริมให้สัตว์ ของกรมปศุสัตว์

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ  : 

 รางวัลคนดีศรีสตูล เกษตรกรดีเด่น จ.สตูล 3 ปีซ้อน ปี 2557-59 รองชนะเลิศเกษตรกรดีเด่นระดับเขตภาคใต้ 2557-58 วิทยากรของกรมปศุสัตว์ ใน 5 จังหวัดชายเดนใต้ วิทยกรให้กับธนาคาร ธกส.เรื่องการทำบัญชีครัวเรือนใน จ.สตูล วิทยากรโครงการสารภี อ.ละงู วิทยากรให้ อบต.ละงู ในเรื่องการทำเกษตรพอเพียง การทำการตลาดให้เป็นตัวเลขก่อนเพาะปลูกในรูปแบบปฏิทิน

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 บ้านเลขที่ 295  หมู่ 1 ต.ละงู อ.ละงู จังหวัดสตูล เบอร์โทรศัพท์ 086-3061782


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  โคมไฟก้านจาก

  ชุมชน : ละงู

 • blog-image

  เสื้อมัดย้อมสีดิน

  ชุมชน : ละงู

 • blog-image

  เสวียนหม้อก้านจาก

  ชุมชน : ละงู

 • blog-image

  ผ้าเช็ดหน้าบาติก

  ชุมชน : ละงู

 • blog-image

  น้ำมันเขียวอำพัน

  ชุมชน : ละงู

 • blog-image

  กะปิปลอดสารบ้านท่าแลหลา

  ชุมชน : ละงู


Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  นายอับดุลข่อเลด ลัดเลีย

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  สตูล ละงู

  ความถนัด ความสามารถ :     เชี่ยวชาญการทำท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองละงู…
 • blog-image

  กระเช้าจักสานก้านจาก

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สตูล ละงู

  วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น “ต้นจาก” เป็นต้นไม้เก่าแก่…
 • blog-image

  กระจาดธรรมดา

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สตูล ละงู

  วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น “ต้นจาก” เป็นต้นไม้เก่าแก่…
 • blog-image

  ตำนานเรื่องบ้านปากระงู

  ประเพณี/วัฒนธรรม

  สตูล ละงู

  สัมผัสความเป็นอยู่ของชุมชน ฟังเรื่องเล่า ความเป็นมาจากชาวบ้าน…
 • blog-image

  โคมไฟ

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สตูล ละงู

  วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น “ต้นจาก” เป็นต้นไม้เก่าแก่…
 • blog-image

  ผ้าคลุมไหล่

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สตูล ละงู

  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปันหยาบาติกนั้นมีจุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือ…