วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต โพนสูง


เนื่องจากชุมชนที่วิถีชีวิตเรียบง่าย ประเพณีสำคัญของชาวบ้านในตำบลโพนสูงนั้นเป็นแบบทั่วไป ทั้งประเพณีทางพระพุทธศาสนา ประเพณีทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย งานเข้าพรรษา งานทอดกฐิน งานทอดผ้าป่า และที่เห็นจะเป็นประเพณีวัฒนธรรมประจำถิ่น

 

 • ประเพณีบุญคูณลาน สู่ขวัญข้าว เป็นงานระดับอำเภอ ซึ่งจัดขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี 2529 ชาวบ้านจะยึดเอาวันขึ้นสามค่ำเดือนสามของทุกปีเป็นวันสู่ขวัญข้าว โดยมีการรวมข้าว ทำพิธีสู่ขวัญข้าว การรำบวงสรวง การประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา และจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ และการออกงานแสดงสินค้าต่างๆ ในอำเภอปทุมรัตต์ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมงานค่อนข้างมาก

 • ประเพณีบุญผะเหวด ประเพณีบุญผะเหวดหรือบุญเดือนสี่นั้น สะท้อนให้เห็นถึง ความศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนา ซึ่งชาวอีสานยึดถือและปฏิบัติกันมาช้านานและอย่างเคร่งครัด  การจัดงานบุญผะเหวดนั้นอยู่ที่การเทศน์เรื่องพระเวสสันดรชาดกหรือ เทศน์มหาชาติ มีจำนวนทั้งหมด 13 กัณฑ์ โดยชาวอีสานมีความเชื่อว่าถ้าหากว่าฟังเทศน์ครบทั้งหมดวันเดียว และจัดเตรียมเครื่องคาย (บูชา) ได้ถูกต้อง ก็จะได้เกิดในศาสนาพระศรีอริยเมตไตรย บุญผะเหวด หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า บุญมหาชาติ เป็นประเพณีบุญตามฮีตสิบสองของชาวอีสาน แต่ถ้าถือเป็นเรื่องทาน ก็เป็นประเพณีการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ ในตำนานฮีตสิบสอง ได้กล่าวถึงการทำบุญผะเหวด ไว้ว่า “ฮอดเดือน ๔ ให้พากันเก็บ ดอกจาน สานบั้งไม้ไผ่เสียบดอกจิก …” ก็พอจะอนุมานได้ถึงสภาพทั่วไปของชาว อีสานว่า ดอกจิก ดอกจาน บานราวต้นเดือนสาม พุทธศาสนิกชนจะเก็บดอกไม้เหล่านี้ มาร้อยเป็นมาลัยเพื่อตกแต่งศาลาการเปรียญสำหรับบุญมหาชาตินี้เอง

 • ประเพณีบุญทอดเทียนโฮม  เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวอีสานในช่วงระหว่างพรรษา ซึ่งสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษโดยนำต้นเทียนและต้นเงินถวายวัดเพื่อทำบุญตามประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาทุกปี เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชนและเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน

          ประเพณีตามเทศกาล ประกอบด้วย เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ บุญบั้งไฟ เป็นต้น

          ประเพณีตามความเชื่อของชุมชน คือ ประเพณีบุญท่าพระ เป็นประเพณีสำคัญของชาวบ้านหมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง โดยจะจัดขึ้นในวันพุธแรกของเดือน 6 ทุกปี (ตามการนับแบบปฏิทินของไทยประมาณ เมษายน – พฤษภาคม )  ชาวบ้านเชื่อว่าการทำบุญดังกล่าวแล้วจะอยู่เย็นเป็นสุข โดยมีการจัดพิธีทำบุญประจำปี จะทำพิธี 2 วัน คือ วันแรกจะอัญเชิญพระพุทธรูปมาแห่ เป็นพระพุทธรูปเนื้อดินเผา และพระสังขจาย เนื้อสำริด และวันที่ 2 เป็นพิธีการบวงสรวง ซึ่งจะมีการรำบวงสรวง โดยมีนางเทียม (ร่างทรง) ณ สถานที่ที่ขุดพบเรือโบราณเมื่อปี พ.ศ.2522 ซึ่งเป็นเรือที่ขุดที่ลำน้ำเสียว สำหรับพิธีทำบุญท่าพระนั้นดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้เป็นการเริ่มต้นฤดูทำนา กิจกรรมต่างๆ เช่น มีการจุดบั้งไฟ เสี่ยงฝน เสี่ยงคน เสี่ยงฟ้า ทำบุญเลี้ยงพระ ถวายเพล เจริญพระพุทธมนต์ มีกิจกรรมแข่งเรือดำน้ำ การแข่งดำน้ำลึกของชาวบ้าน (จะแข่งเมื่อมีน้ำเพียงพอ)


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  น้ำผึ้งแท้ 100 %

  ชุมชน : โพนสูง

 • blog-image

  เสื่อผืน (สีเคมี)

  ชุมชน : โพนสูง

 • blog-image

  เสื่อผืน (สีธรรมชาติ)

  ชุมชน : โพนสูง

 • blog-image

  เสื่อกกแบบ 3 พับ (สีธรรมชาติ)

  ชุมชน : โพนสูง

 • blog-image

  หมอนอิงสี่เหลี่ยม (ลายดอกพุด)

  ชุมชน : โพนสูง

 • blog-image

  หมอนรูปหัวใจ (ผ้าลายไทย)

  ชุมชน : โพนสูง


Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  นายถวิล ดวงอินทร์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  ร้อยเอ็ด โพนสูง

  ถนัดเล่นดนตรีพื้นบ้านในรูปแบบเป็นวงดนตรี เล่นได้ทั้ง…
 • blog-image

  น้ำผึ้งแท้ 100%

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  ร้อยเอ็ด โพนสูง

  จุดเริ่มต้นของการทำ “ฟาร์มผึ้ง” ในปี พ.ศ.2530 ได้เกิดแนวคิดในการเลี้ยงผึ้งจึงได้นำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาจากจังหวัดสุรินทร์…
 • blog-image

  ซออีสาน

  ประเพณี/วัฒนธรรม

  ร้อยเอ็ด โพนสูง

  เป็นเครื่องดนตรีอีสานพื้นบ้าน ใช้เล่นกับวงมโหรีในงานบวช…
 • blog-image

  นายโสภา บุญโสภา

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  ร้อยเอ็ด โพนสูง

  ถนัดด้านการเกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่…
 • blog-image

  หมอนอิงสี่เหลี่ยม (ลายดอกพุด)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  ร้อยเอ็ด โพนสูง

  เมื่อชุมชนมองเห็นช่องทางของการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นภายในชุมชนเองนอกเหนือจากการทำเกษตรฯ…
 • blog-image

  นายชาลี โคหนองบึง

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  ร้อยเอ็ด โพนสูง

  เกิดวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2479 ปัจจุบันอายุ 79 ปี…