เสื่อผืน (สีเคมี) 


วิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำ การเกษตร ภายใต้การกินอยู่แบบพอเพียง ทำให้เกิดภูมิปัญญาของชาวบ้านตำบลโพนสูง คือ การทอเสื่อใช้กันเองภายในครัวเรือน ซึ่งมีการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ในส่วนของ “ต้นกก” เป็นพืชที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ บริเวณรอบบ้านไม่มีต้นทุนของวัตถุดิบ ชาวชุมชนตำบลโพนสูงมองเห็นโอกาสในการที่จะทำให้เกิดเป็นรายได้อีกทางหนึ่งเมื่อว่างเว้นจากฤดูกาลในการทำนา เกิดการรวมกลุ่ม พัฒนาฝีมือในการทอเสื่อ เพื่อให้ได้เสื่อที่มีคุณภาพดีและมีความหลากหลายให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อ

 

เสื่อผืน (สีเคมี) เสื่อกกผ่านการทอและการเลือกสีเส้นสวยงาม ทำให้เห็นลวดลายที่เด่น สำหรับผู้ที่ชื่นชมสีสัน สะดวกในการเก็บ ไม่ควรให้โดนน้ำ กรณีโดนน้ำให้นำไปผึ่งแดด เพื่อป้องกันเชื้อรา อายุการใช้งานนาน


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  น้ำผึ้งแท้ 100 %

  ชุมชน : โพนสูง

 • blog-image

  เสื่อผืน (สีเคมี)

  ชุมชน : โพนสูง

 • blog-image

  เสื่อผืน (สีธรรมชาติ)

  ชุมชน : โพนสูง

 • blog-image

  เสื่อกกแบบ 3 พับ (สีธรรมชาติ)

  ชุมชน : โพนสูง

 • blog-image

  หมอนอิงสี่เหลี่ยม (ลายดอกพุด)

  ชุมชน : โพนสูง

 • blog-image

  หมอนรูปหัวใจ (ผ้าลายไทย)

  ชุมชน : โพนสูง


Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  หมอนรูปหัวใจ (ผ้าลายไทย)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  ร้อยเอ็ด โพนสูง

  เมื่อชุมชนมองเห็นช่องทางของการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นภายในชุมชนเองนอกเหนือจากการทำเกษตรฯ…
 • blog-image

  นายชาลี โคหนองบึง

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  ร้อยเอ็ด โพนสูง

  เกิดวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2479 ปัจจุบันอายุ 79 ปี…
 • blog-image

  ที่นอนปิคนิคขนาดเล็ก

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  ร้อยเอ็ด โพนสูง

  เมื่อชุมชนมองเห็นช่องทางของการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นภายในชุมชนเองนอกเหนือจากการทำเกษตรฯ…
 • blog-image

  น้ำผึ้งแท้ 100%

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  ร้อยเอ็ด โพนสูง

  จุดเริ่มต้นของการทำ “ฟาร์มผึ้ง” ในปี พ.ศ.2530 ได้เกิดแนวคิดในการเลี้ยงผึ้งจึงได้นำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาจากจังหวัดสุรินทร์…
 • blog-image

  เสื่อกกแบบ 3 พับ (สีธรรมชาติ)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  ร้อยเอ็ด โพนสูง

  วิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำ การเกษตร ภายใต้การกินอยู่แบบพอเพียง…
 • blog-image

  ซออีสาน

  ประเพณี/วัฒนธรรม

  ร้อยเอ็ด โพนสูง

  เป็นเครื่องดนตรีอีสานพื้นบ้าน ใช้เล่นกับวงมโหรีในงานบวช…