เสื่อผืน (สีธรรมชาติ)


วิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำ การเกษตร ภายใต้การกินอยู่แบบพอเพียง ทำให้เกิดภูมิปัญญาของชาวบ้านตำบลโพนสูง คือ การทอเสื่อใช้กันเองภายในครัวเรือน ซึ่งมีการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ในส่วนของ “ต้นกก” เป็นพืชที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ บริเวณรอบบ้านไม่มีต้นทุนของวัตถุดิบ ชาวชุมชนตำบลโพนสูงมองเห็นโอกาสในการที่จะทำให้เกิดเป็นรายได้อีกทางหนึ่งเมื่อว่างเว้นจากฤดูกาลในการทำนา เกิดการรวมกลุ่ม พัฒนาฝีมือในการทอเสื่อ เพื่อให้ได้เสื่อที่มีคุณภาพดีและมีความหลากหลายให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อ

 

เสื่อผืน (สีธรรมชาติ) ความคลาสสิคของ เสื่อ “กก”ที่ไม่ต้องผ่านเป็นสีจริงของเส้นกก มีเสน่ห์อย่างยิ่งสำหรับผู้และชื่อชอบผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 100 % เป็นเสื่อกกคุณภาพ สีสันไม่ฉูดฉาด เหมาะสำหรับคนที่ชอบสีเรียบๆ อายุการใช้งานนาน ไม่ควรให้โดนน้ำ กรณีโดนน้ำให้นำไปผึ่งแดด เพื่อป้องกันเชื้อรา


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  น้ำผึ้งแท้ 100 %

  ชุมชน : โพนสูง

 • blog-image

  เสื่อผืน (สีเคมี)

  ชุมชน : โพนสูง

 • blog-image

  เสื่อผืน (สีธรรมชาติ)

  ชุมชน : โพนสูง

 • blog-image

  เสื่อกกแบบ 3 พับ (สีธรรมชาติ)

  ชุมชน : โพนสูง

 • blog-image

  หมอนอิงสี่เหลี่ยม (ลายดอกพุด)

  ชุมชน : โพนสูง

 • blog-image

  หมอนรูปหัวใจ (ผ้าลายไทย)

  ชุมชน : โพนสูง


Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  เสื่อกกแบบ 4 พับ (สีเคมี)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  ร้อยเอ็ด โพนสูง

  วิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำ การเกษตร ภายใต้การกินอยู่แบบพอเพียง…
 • blog-image

  หมอนอิงสี่เหลี่ยม (ลายดอกพุด)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  ร้อยเอ็ด โพนสูง

  เมื่อชุมชนมองเห็นช่องทางของการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นภายในชุมชนเองนอกเหนือจากการทำเกษตรฯ…
 • blog-image

  น้ำผึ้งแท้ 100%

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  ร้อยเอ็ด โพนสูง

  จุดเริ่มต้นของการทำ “ฟาร์มผึ้ง” ในปี พ.ศ.2530 ได้เกิดแนวคิดในการเลี้ยงผึ้งจึงได้นำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาจากจังหวัดสุรินทร์…
 • blog-image

  หมอนฟักทอง

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  ร้อยเอ็ด โพนสูง

  เมื่อชุมชนมองเห็นช่องทางของการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นภายในชุมชนเองนอกเหนือจากการทำเกษตรฯ…
 • blog-image

  นายถวิล ดวงอินทร์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  ร้อยเอ็ด โพนสูง

  ถนัดเล่นดนตรีพื้นบ้านในรูปแบบเป็นวงดนตรี เล่นได้ทั้ง…
 • blog-image

  เสื่อผืน (สีเคมี) 

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  ร้อยเอ็ด โพนสูง

  วิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำ การเกษตร ภายใต้การกินอยู่แบบพอเพียง…