นรินทร์ สุขสบาย


 

 ชื่อแจ๊ส นายนรินทร์ สุขสบาย ที่อยู่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
    การศึกษาปริญาตรี อุตสาหกรรมศาสตร์สาขาอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสยาม ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    เคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
    มีความสนใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคิดว่าการดำเนินชีวิตในวิถีพอเพียง เป็นคำตอบที่ทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น
    มีที่ดิน 2 ไร่ ที่ทิ้งรกร้างมานาน และหลังจากหาความรู้ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาในระดับหนึ่ง ได้ตัดสินใจลาออกจากงาน และลงมือทำ พร้อมทั้งสร้างเพจ “2 ไร่ พอเพียง 2 rai sufficiency” เพื่อเป็นบันทึกการทำงานและเพื่อเผยแพร่ในสิ่งที่ทำ(ปัจจุบัน เพจ เป็นช่องทางในการขายผลผลิตจากไร่ด้วย)
    เข้าอบรมในโครงการ 1 ไร่ 1แสน ทำให้ได้ความรู้ในการทำปุ๋ยอินทรีย์และวิธีการปลูกข้าว
    เข้าร่วมโครงการ “คนกล้าคืนถิ่น season 2 ” จากคำแนะนำของพี่คำนึง นวลมณีย์ ซึ่งทำให้ได้แนวทางในการจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์เต็มที่ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้เครือข่ายในการดำเนินชีวิตในวิถีเกษตรที่ยั่งยืน
    ความคาดหวัง “บนพื้นที่ 2 ไร่ จะทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน”
    สโลแกน ” ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก”

 

แหล่งที่มา :
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  Kemstone Fashion Black Mens Tungsten Band Rings Titanium Steel Finger Ring

  ชุมชน : จตุจักร

 • blog-image

  เข็มขัดนิเกิลโบราณ A ขนาดใหญ่

  ชุมชน : บางปู

 • blog-image

  เข็มขัดนิเกิลโบราณ อินเดีย

  ชุมชน : บางปู

 • blog-image

  เข็มขัดทองโบราณ ขนาดจิ๋ว

  ชุมชน : บางปู

 • blog-image

  กระเป๋าผ้าช่วยลดโลกร้อน

  ชุมชน : บางปู

 • blog-image

  ข้อมือแก้วขนเหล็ก

  ชุมชน : บางปู


Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  ส้มป่อย

  อาหารพื้นถิ่น

  ตาก แม่จะเรา

  เป็นผักของท้องถิ่นซึ่งพบเห็นตามท้องตลาด ลักษณะของส้มป่อยเป็นไม้พุ่มเลื้อยขนนาดใหญ่…
 • blog-image

  ช่างไม้

  ส่งเสริมการขาย

  ใช้ความรู้ความชำนาญของเรานี่แหละให้เป็นประโยชน์ งานไม้ถือเป็นงานละเอียด…
 • blog-image

  แบรนด์จะแข็งแกร่งขึ้นด้วยการวัดผลในสิ่งที่สำคัญมากกว่าตัวแปรเดิม

  ส่งเสริมการขาย

  หากคุณทำ Digital Marketing อยู่แล้ว คุณมักจะพบกับตัววัดผลที่สำคัญ…
 • blog-image

  นักออกแบบเว็บไซต์

  ส่งเสริมการขาย

  อาชีพนี้เป็นที่น่าจับตามอง เพราะยุคปัจจุบันเว็บไซต์ถือเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้ประกอบการและลูกค้า…
 • blog-image

  นางนงลักษณ์ มณีรัตน์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  จันทบุรี เขาบายศรี

  ความถนัด ความสามารถ : ริเริ่มแนวคิดการทำโฮมสเตย์และเปิดสวนท่องเที่ยวในปี…
 • blog-image

  นายชาเหรด ปากบารา

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  สตูล ละงู

  ความถนัด ความสามารถ :     ภูมิปัญญาการทำประมงพื้นบ้าน…