ชุมชนโนนดินแดง


เรื่องราวประวัติศาสตร์ในการอพยพย้ายถิ่นฐานและเกิดเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างฝ่ายก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และทางราชการ มีการกระจัดกระจายอยู่ของชาวบ้าน จนกระทั่งในปี 2520 ได้มีการรวบรวมชุมชนตั้งเป็นตำบลโนนดินแดงขึ้น ซึ่ง ตำบลโนนดินแดง เป็นตำบลเก่าแก่ เดิมอยู่อำเภอละหานทราย ต่อมาได้แยกเป็นอำเภอโนนดินแดง มีการจัดสรรที่ดินให้ประชาชนพร้อมกับการส่งเสริมอาชีพ และเป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมากมาย ทั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ซึ่งมีทั้งละเลิงร้อยรู ละลุ รวมถึง แหล่งสัตว์ป่าหายาก อย่าง “กูปรี” ซึ่งเป็นสัตว์หายาก ที่สำคัญคือเป็นตำบลที่ได้รับการส่งเสริมในหลายด้านจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้ชื่อ ศูนย์การพัฒนาโนนดินแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาทิ งานพัฒนาแหล่งน้ำด้านการเกษตร ระบบชลประทาน จากการที่มีเขื่อนลำนางรอง ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปี 2522 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร ด้านการพัฒนาจิตใจและปรับปรุงคุณภาพชีวิต เป็นต้น นอกจากนี้พื้นฐานของชาวบ้านในตำบลโนนดินแดง ซึ่งมีรากเหง้าของวัฒนธรรมของอารยธรรมขอม ผ่านปราสาทหนองหงส์ รวมทั้งฝีมือในด้านการทอผ้าที่มีลวดลายเฉพาะของตำบลโนนดินแดงที่สวยงามสะดุดตา เช่น ลายดอกพิกุล ลายคุณนายตื่นสาย ลายดอกจัน เป็นต้น ซึ่งเป็นการทอแบบ 10 ตะกอ ซึ่งผู้ทอจะต้องมีความชำนาญและฝีมือ รวมทั้งงานหัตถกรรมจักสาน ซึ่งเป็นอาชีพเสริมของคนในชุมชน ที่สอดคล้องกับความเป็นวิถีชีวิตอย่างมีอารยธรรม

 

มาทำความรู้จักตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

          ตำบลโนนดินแดง มีพื้นที่ชุมชนเมืองและชุมชนเกษตรกรรม ในพื้นที่ชุมชนเมืองจะเป็นลักษณะของการประกอบอาชีพค้าขายเชิงพาณิชย์ และในส่วนของชุมชนด้านการเกษตร จะประกอบอาชีพ ทำนาและทำไร่ (กรีดยาง) เป็นที่ราบสูง  สลับกับเนินขนาดเล็กเป็นช่วง ๆ  และล้อมรอบด้วยภูเขาขนาดเล็ก ตำบลโนนดินแดงตั้งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอโนนดินแดง มีระยะห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์ประมาณ 116 กิโลเมตร ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

1

บ้านโนนดินแดง

7

บ้านโนนดินแดง

13

บ้านโนนดินแดง

2

บ้านโนนดินแดง

8

บ้านโนนดินแดง

14

บ้านซับคะนิง

3

บ้านโนนดินแดง

9

บ้านโนนดินแดง

15

บ้านโนนดินแดง

4

บ้านโนนดินแดง

10

บ้านซับสมบูรณ์

 

5

บ้านโนนดินแดง

11

บ้านซับคะนิง

 

6

บ้านโนนดินแดง

12

บ้านซับคะนิง

 

 

ลักษณะที่ตั้งตำบลโนนดินแดง

 • ทิศเหนือ ติดกับตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง

 • ทิศใต้ ติดกับตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง

 • ทิศตะวันออก ติดกับตำบลสำโรงใหม่และตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย

 • ทิศตะวันตก ติดกับตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ

          เนื่องจากลักษณะพื้นที่เป็นตำบลโนนดินแดง เป็นพื้นที่ราบสูง มีลักษณะของเทือกเขาบรรทัดเป็นที่พื้นที่ต้นนำของเขื่อนลำนางรอง ซึ่งเป็นเขื่อนดินขนาดใหญ่ของโครงการชลประทาน ทำให้การประกอบอาชีพของชาวบ้านใหญ่ของตำบลโนนดินแดงคือ การประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรและการทำไร่ ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานราชการ คือ ศูนย์การพัฒนาโนนดินแดง กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหาราบที่ 23 กองทัพภาค 2 กองทัพบก ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวที่เรียกว่า “แปลงนาปราณีต” ตามทฤษฎีเกษตรแบบประยุกต์ซึ่งหน่วยงานจะทำต้นแบบให้กับชุมชนเพื่อเรียนรู้ ตามลักษณะพื้นที่ที่เอื้ออำนวยและระบบชลประทานแบบคลองไส้ไก่ (คลองขนาดเล็กที่สามารถส่งน้ำไปพื้นที่การเพาะปลูกของชาวบ้านทุกคนที่เป็นสมาชิก) ปลูกผักสมุนไพร อาทิ มะเขือ พริก ข้าวโพด ถั่วลิสง ฟักทอง แตงกวา มะเขือเทศ โดยกำหนดการปลูกพื้นที่คนละ 2 ไร่ เพื่อทานเองและจำหน่าย แนวคิดสำคัญคือ ความหลากหลายของพืชเพื่อให้อาชีพทุกฤดูกาล และการประกอบอาชีพเสริมของกลุ่มแม่บ้านหรือคนในชุมชน เช่น การทอผ้า การจักสาน การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้นBlog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  ปลอกหมอน

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  ปลอกหมอนลายสวยงาม สีสันสดใส
 • blog-image

  นางทองสา บึงไกร

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  การทอเสื่อกกแบบยกลาย ซึ่งจะทำยากและมีความสวยงาม และการย้อมเสื่อกกเทคนิคการย้อมสีไม่ให้สีติดมือ…
 • blog-image

  ผ้าทอพื้นเมือง

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  ผ้าทอลวดลายสวยงาม นุ่มเมื่อสวมใส่
 • blog-image

  น้ำเสาวรส

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  เสาวรสมีทั้งวิตามินเอและซี ช่วยลดไขมันในเลือด บำรุงสายตาและผิวพรรณ…
 • blog-image

  เสื่อกก โนนดินแดง

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  เสื่อกกลวดลายไทยๆ ทนทาน ราคาไม่แพง สามารถเลือกซื้อได้ตามริมถนน…
 • blog-image

  กระเช้าสินค้า

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ โนนดินแดง

  การรวมกลุ่มของชุมชนเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2551 ที่ผ่านมา…