น้ำผึ้ง


กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงไทย บ้านโพธิ์ประสิทธิ์มีสมาชิกผู้เลี้ยงผึ้งโพรงประมาณ 100 กว่าครัวเรือน เมื่อก่อนผึ้งโพรงจะอาศัยอยู่ตามป่าเขาในธรรมชาติ แต่พอมนุษย์ไปบุกรุกทำลายป่าทำลายธรรมชาติ จึงทำให้ผึ้งที่อยู่ในป่า เข้ามาทำรังอยู่ที่ที่อาศัยของมนุษย์ ชาวบ้านจึงหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ผึ้งมาทำรังที่บ้านชาวบ้าน โดยการทดลองเลี้ยงผึ้งโดยการใช้ลังไม้ซึ่งเป็นลังปลาทูมาดัดแปลงทำเป็นที่อยู่อาศัยของผึ้ง ตอนแรกก็ทำรังเดียวหรือ 2 รัง ปรากฏว่าผึ้งมาอยู่ที่รังผึ้งที่ชาวบ้านทำให้ ต่อมาชาวบ้านจึงขยายทำรังผึ้งเพิ่มมากขึ้น ประมาณ 20 รัง เลยหันมาเลี้ยงผึ้งโพรงเป็นอาชีพเสริม พันธุ์ของผึ้ง เป็นผึ้งหลวง ผึ้งโพรง และต้องอนุรักษ์ไว้ ไม่เผาป่าทำลายป่าที่เป็นแหล่งอาหารของผึ้งทั้งเกสรดอกไม้ เป็นต้น ผึ้งที่เลี้ยงเป็นการเลี้ยงโดยธรรมชาติโดยไม่ต้องไปให้เพิ่มน้ำตาล เป็นความหลากหลายของเกสรของต้นไม้ต่างๆ ทำให้ได้กลิ่นหอมและรสชาติเฉพาะ ที่สำคัญคือพื้นที่ หมู่ที่ 7 เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์คือติดภูเขาและแม่น้ำตาปี

 

ลักษณะเด่น     

 • น้ำผึ้งแท้ 100% บรรจุขวด น้ำผึ้งแท้ที่ได้มามีค่าความชื้นน้อย เป็นธรรมชาติ สะอาด ปลอดภัย ปลอดสารเคมี ไม่มีสิ่งเจือปน น้ำผึ้งมีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพ อาทิ แก้เจ็บคอ การระคายเคือง มีกลิ่นหอมและความหวานละมุนลิ้น คนใต้เรียกว่า “น้ำผึ้งเดือน 5” สามารถเก็บไว้ได้นานและเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  ไม้กวาดก้านปาล์ม

  ชุมชน : ถ้ำพรรณรา

 • blog-image

  แชมพูน้ำผึ้งดอกอัญชัน

  ชุมชน : ถ้ำพรรณรา

 • blog-image

  สบู่น้ำผึ้งแบบก้อน

  ชุมชน : ถ้ำพรรณรา

 • blog-image

  น้ำผึ้งแท้ 100% บรรจุขวด

  ชุมชน : ถ้ำพรรณรา

 • blog-image

  ตะกร้าสานพลาสติกใส่ของอเนกประสงค์มีฝาปิด

  ชุมชน : ถ้ำพรรณรา

 • blog-image

  ตะกร้าสานพลาสติกใส่ของ

  ชุมชน : ถ้ำพรรณรา


Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  งานแห่กระจาด และ งานประเพณีขึ้นถ้ำปิดทองนมัสการพระพุทธไสยาสน์ วัดถ้ำทองพรรณรา

  ประเพณี/วัฒนธรรม

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  ประเพณีแห่จาดขึ้นถ้ำ เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณ…
 • blog-image

  นางกิตติมา คล้ายทองคำ

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  เชี่ยวชาญการเลี้ยงแพะเพื่อขาย โดยศึกษาหาข้อมูลการลี้ยงแพะแบบโรงเรือนพื้นสูงเอง…
 • blog-image

  นายสมศักดิ์ เสนา

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  เชี่ยวชาญเรื่องประเพณีวัฒนธรรมเก่าแก่ของตำบล เช่น…
 • blog-image

  นายสุริยา กองพิมพ์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  ภูมิปัญญาการทำไม้กวาดทางปาล์ม โดยมีแนวความคิดจากการใช้วัสดุในท้องถิ่นมาสร้างอาชีพร่วมกับคนในชุมชน…
 • blog-image

  งานวันสถาปนาอำเภอและสืบสานตำนานพระอุเชนทร์

  ประเพณี/วัฒนธรรม

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  พระอุเชนทร์เป็นเทพเจ้าประจำอำเภอฉวางและประจำกรมช้างกลาง…
 • blog-image

  แหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

  แหล่งท่องเที่ยว

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  นายลิขิตได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต…