งานแห่กระจาด และ งานประเพณีขึ้นถ้ำปิดทองนมัสการพระพุทธไสยาสน์ วัดถ้ำทองพรรณรา


ประเพณีแห่จาดขึ้นถ้ำ เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณ เป็นงานบุญเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ตามคติความเชื่อว่าในวันนั้นผู้จากไปที่ยังไม่ได้ไปอยู่ในสรวงสวรรค์ยังวนเวียนชดใช้กรรมอยู่ พวกเขาจะถูกปล่อยตัวให้กลับมารับผลบุญที่ญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่อุทิศไปให้ โดยเป็นงานประเพณีประจำปีของอำเภอถ้ำพรรณรา สำหรับ “จาด” หรือ “กระจาด” คือการออกแบบภาชนะหรือสำรับ หรือ “หฺมฺรับ” เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้น ใช้เป็นภาชนะ สำหรับใส่อาหารคาวหวาน ข้าวของเครื่องใช้ ผลไม้ ขนมเดือนสิบ ขนมของกินต่างๆ เช่น ขนมพอง ขนมลา ข้าวสารอาหารแห้งต่างๆ ประดับประดาอย่างสวยงาม พร้อม ดอกไม้ ธูปเทียน และอื่น ๆ มานมัสการบูชาพระพุทธไสยาสน์

 

ประเพณีแห่จาดขึ้นถ้ำ เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณ เป็นงานบุญเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ตามคติความเชื่อว่าในวันนั้นผู้จากไปที่ยังไม่ได้ไปอยู่ในสรวงสวรรค์ยังวนเวียนชดใช้กรรมอยู่ พวกเขาจะถูกปล่อยตัวให้กลับมารับผลบุญที่ญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่อุทิศไปให้ โดยเป็นงานประเพณีประจำปีของอำเภอถ้ำพรรณรา  สำหรับ “จาด” หรือ “กระจาด” คือการออกแบบภาชนะหรือสำรับ หรือ “หฺมฺรับ” เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้น ใช้เป็นภาชนะ สำหรับใส่อาหารคาวหวาน ข้าวของเครื่องใช้ ผลไม้ ขนมเดือนสิบ ขนมของกินต่างๆ เช่น ขนมพอง ขนมลา ข้าวสารอาหารแห้งต่างๆ ประดับประดาอย่างสวยงาม พร้อม ดอกไม้ ธูปเทียน และอื่น ๆ มานมัสการบูชาพระพุทธไสยาสน์

          และจัดขบวนแห่จาดทั้งหมดเช่นเดียวกับการแห่ “หฺมฺรับ” ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทุก ๆ ปี เพียงแต่ในอำเภอถ้ำพรรณราเรียก “หฺมฺรับ” ว่า “จาด” โดยรวมตัวกันแห่จาดมุ่งหน้าไปยังสู่วัดถ้ำทองพรรณรา เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว นับเป็นการร่วมกันทำบุญครั้งใหญ่ส่งท้ายเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ โดยในทุกปีของวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11 ตามความเชื่อว่าเป็นคณาญาติของชีปริงและชีปราง โดยได้กระทำต่อเนื่องกันมาจนเป็นประเพณีถึงปัจจุบันนี้ เมื่อคณะที่มาทำบุญบวงสรวงเสร็จ ลูกหลานที่ติดตามมาก็จะเดินสำรวจถ้ำต่าง ๆ จนกลายเป็น ประเพณีขึ้นสำรวจถ้ำ

          ชาวบ้านที่เข้าร่วมงานประเพณีจะมีการอธิษฐานจิตเพื่อความเป็นอยู่อย่างมีความสุข ปราศจากสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ชาวบ้านในท้องถิ่นและจากที่ต่าง ๆ มีความเชื่อในอานุภาพของพระพุทธไสยาสน์ ที่เป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้านและสามารถทำให้จิตใจของเขามีความสงบมีความสุข


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  ไม้กวาดก้านปาล์ม

  ชุมชน : ถ้ำพรรณรา

 • blog-image

  แชมพูน้ำผึ้งดอกอัญชัน

  ชุมชน : ถ้ำพรรณรา

 • blog-image

  สบู่น้ำผึ้งแบบก้อน

  ชุมชน : ถ้ำพรรณรา

 • blog-image

  น้ำผึ้งแท้ 100% บรรจุขวด

  ชุมชน : ถ้ำพรรณรา

 • blog-image

  ตะกร้าสานพลาสติกใส่ของอเนกประสงค์มีฝาปิด

  ชุมชน : ถ้ำพรรณรา

 • blog-image

  ตะกร้าสานพลาสติกใส่ของ

  ชุมชน : ถ้ำพรรณรา


Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  ไม้กวาดก้านปาล์ม

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  เมื่อเรามีวัตถุดิบอยู่ในท้องถิ่น คือ “ปาล์ม” ทำให้เกิดแนวคิดในการสร้างงานและสร้างอาชีพ…
 • blog-image

  นางกิตติมา คล้ายทองคำ

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  เชี่ยวชาญการเลี้ยงแพะเพื่อขาย โดยศึกษาหาข้อมูลการลี้ยงแพะแบบโรงเรือนพื้นสูงเอง…
 • blog-image

  น้ำผึ้ง

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงไทย บ้านโพธิ์ประสิทธิ์มีสมาชิกผู้เลี้ยงผึ้งโพรงประมาณ…
 • blog-image

  การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็ง

  วิถีชีวิต/ถ้อยคำ

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  ตำบลถ้ำพรรณรา อ่านว่า ถ้ำ – พัน- นะ – รา เป็นตำบลที่มีประวัติศาสตร์เรื่องราวมายาวนานกว่าพันปี…
 • blog-image

  นายสุทา อาวุธเพชร

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  เชี่ยวชาญการริเริ่มเลี้ยงผึ้ง โดยศึกษาหาความรู้การลี้ยงผึ้งตามธรรมชาติด้วยตนเอง…
 • blog-image

  ชุมชนถ้ำพรรณรา

  วิถีชีวิต/ถ้อยคำ

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  ตำบลถ้ำพรรณรา อ่านว่า ถ้ำ – พัน- นะ – รา เป็นตำบลที่มีประวัติศาสตร์เรื่องราวมายาวนานกว่าพันปี…