นายศุภณัฏฐ์ บุญอาจ


12 เมษายน พ.ศ. 2505 จบการศึกษาระดับ ปวส ทางด้านการเกษตร เริ่มปลูกพืชเกษตรโดยใช้พื้นที่แปลงใหญ่ ควบคู่ไปกับการปลูกในภาชนะ เมื่อปลูกแล้วมีคนมาซื้อผลผลิต จึงได้เกิดแนวคิดในการปรับพื้นที่การปลูกมาเป็นการปลูกกับภาชนะ เช่น ถุง แทนการปลูกในพื้นที่ใหญ่ เนื่องจากเป็นการประหยัดพื้นที่ แล้วมีการเพิ่มพูนความรู้โดยการไปอบรมและศึกษาดูงานในพื้นที่ต่างๆ และนำมาปรับใช้กับการเกษตรของตนเอง

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : 12 เมษายน พ.ศ. 2505

ประวัติ (พอสังเขป) : 

          จบการศึกษาระดับ ปวส ทางด้านการเกษตร เริ่มปลูกพืชเกษตรโดยใช้พื้นที่แปลงใหญ่ ควบคู่ไปกับการปลูกในภาชนะ เมื่อปลูกแล้วมีคนมาซื้อผลผลิต จึงได้เกิดแนวคิดในการปรับพื้นที่การปลูกมาเป็นการปลูกกับภาชนะ เช่น ถุง แทนการปลูกในพื้นที่ใหญ่ เนื่องจากเป็นการประหยัดพื้นที่ แล้วมีการเพิ่มพูนความรู้โดยการไปอบรมและศึกษาดูงานในพื้นที่ต่างๆ และนำมาปรับใช้กับการเกษตรของตนเอง

ความถนัด ความสามารถ : 

 • ทำเกษตรอินทรีย์ ผักสวนครัว มะเขือเทศราชินี

 • เป็นวิทยากรร่วมกับ ธกส. ให้ความรู้เกษตรกรโดยเอาวัสดุชุมชนมาเป็นตัวผสม

 • เป็นวิทยากรมาประมาณ 7 ปีแล้ว

 • การพัฒนารูปแบบของการทำ QR Code สำหรับข้าวบรรจุถุง

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ

 • เป็นวิทยากรให้กับเกษตรอำเภอ มี กศน. มาเรียนรู้

 • ปี 2549 เกษตรดีเด่นอำเภอประโคนชัย

 • ปี 2559 บรรจุเป็นหมอดิน จากกรมพัฒนาที่ดินอำเภอประโคนชัย

 • ปี 2560 เป็นปราชญ์ชุมชนจากพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัย

 • ร่วมทำเว็บไซต์กับกรมการข้าว ขายสินค้าออนไลน์

 • เป็นผู้ริเริ่มขายสินค้าออนไลน์ให้กับคนในกลุ่ม

 • การจัดทำบาร์โค้ดสำหรับผลิตภัณฑ์

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่  349 หมู่ 6 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 • เบอร์โทรศัพท์ 097-167-8794


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  กระเป๋าขอนไม้ลายขอ

  ชุมชน : จรเข้มาก

 • blog-image

  แชมพูใบมะกรูด

  ชุมชน : จรเข้มาก

 • blog-image

  แชมพูอัญชัน

  ชุมชน : จรเข้มาก

 • blog-image

  หมอนลายดอกหญ้า สีธรรมชาติ

  ชุมชน : จรเข้มาก

 • blog-image

  สบู่ก้อนสมุนไพร

  ชุมชน : จรเข้มาก

 • blog-image

  ชาใบหม่อน

  ชุมชน : จรเข้มาก


Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  กระเป๋าแตงโม

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ จรเข้มาก

  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีรากเหง้าของอารยธรรมโบราณคือ…
 • blog-image

  กระเป๋าขอนไม้ลายขอ

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ จรเข้มาก

  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีรากเหง้าของอารยธรรมโบราณคือ…
 • blog-image

  แชมพู/ครีมนวดใบหญ้านาง

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ จรเข้มาก

  เพราะเรารักสุขภาพ เราจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพออกมาใช้และส่งต่อเรื่องราวที่ดีให้กับลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์…
 • blog-image

  ข้าวขาวหอมมะลิ/ข้าวกล้องหอมมะลิ-หอมนิล

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ จรเข้มาก

  เพราะเรารักสุขภาพ เราจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพออกมาใช้และส่งต่อเรื่องราวที่ดีให้กับลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์…
 • blog-image

  ถนนสายแตงโม

  แหล่งท่องเที่ยว

  บุรีรัมย์ จรเข้มาก

  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ด้านข้างของบารายเมืองต่ำ จะเห็นร้านจำหน่ายแตงโมอยู่เรียงรายให้เลือกซื้อชิม…
 • blog-image

  ผ้าไหมทอมือ

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ จรเข้มาก

  ผ้าไหมและลายผ้าเฉพาะถิ่น “ลายผักกูด” ความภาคภูมิใจของชาวจรเข้มาก…