นางสาวสุพิน เบ้าทอง


เกิดเมื่อ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2505 จบประถมศึกษา ป 4 โรงเรียนวัดเมืองต่ำ เริ่มมีแนวคิดจากการเห็นพ่อแม่ หลังจากที่ว่างจากการทำนา ก็จะทอเสื่อเป็นรายได้เสริม จนเริ่มซึมซับการทอเสื่อ หลังจากนั้นจึงได้ตั้งกลุ่มคนพิการ โดยอาศัยความรู้จากภูมิปัญญาพื้นบ้าน มาดำเนินการทอเสื่อยกลายขึ้น ในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งต่อมาได้รับการสนับสนุนจากภาครับและมีหน่วยงานจากภาครัฐเข้ามาศึกษาดูงาน จึงเกิดการซื้อสินค้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันกลุ่มคนพิการที่รวมกลุ่มจึงมีความเข้มแข็งมากขึ้น

 

นางสาวสุพิน  เบ้าทอง

วันเดือนปีเกิด/อายุ : 17 สิงหาคม พ.ศ. 2505

ประวัติ (พอสังเขป) : 

          จบประถมศึกษา ป 4 โรงเรียนวัดเมืองต่ำ เริ่มมีแนวคิดจากการเห็นพ่อแม่ หลังจากที่ว่างจากการทำนา ก็จะทอเสื่อเป็นรายได้เสริม จนเริ่มซึมซับการทอเสื่อ หลังจากนั้นจึงได้ตั้งกลุ่มคนพิการ โดยอาศัยความรู้จากภูมิปัญญาพื้นบ้าน มาดำเนินการทอเสื่อยกลายขึ้น ในปี พ.ศ. 2555

          ซึ่งต่อมาได้รับการสนับสนุนจากภาครับและมีหน่วยงานจากภาครัฐเข้ามาศึกษาดูงาน จึงเกิดการซื้อสินค้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันกลุ่มคนพิการที่รวมกลุ่มจึงมีความเข้มแข็งมากขึ้น

ความถนัด ความสามารถ : 

          ความสามารถในการทอเสื่อยกลาย ในรูปแบบของลายต่างๆ ทั้งลวดลายแบบดั่งเดิม และลวดลายใหม่ที่ประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ อาทิเช่น ลายปราสาทพนมรุ้ง (สัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์) ลายขันหมากเศรษฐี  ลายนกยูง ลายผีเสื้อ ลายเป็ดน้อย ลายดอกแก้วกัลยา  สิ่งสำคัญคือ การใช้สีธรรมชาติมาย้อมเส้นกก เช่น สีธรรมชาติจาก ประดู่ ต้นยอป่า ขนุน ใบยูคาลิปตัส กระถินณรงค์ โคลน เป็นต้น สำหรับเวลาในการยกลายต่อการทอเสื่อกก 1 ผืนประมาณ 15 วัน และ นำเสื่อกกมาพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วย เสื่อพับ 2 ตอน 3 ตอน กระเป๋าถือสตรี กระเป๋าสตางค์ หมอน กล่องใส่อุปกรณ์ เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ที่สนใจสามารถมาเรียนรู้วิธีการทอเสื่อในรูปแบบต่างๆ ได้

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 325 หมู่ 6 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 • เบอร์โทรศัพท์ 087-880-8781 (ป้าปุ๊ก)

 


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  กระเป๋าขอนไม้ลายขอ

  ชุมชน : จรเข้มาก

 • blog-image

  แชมพูใบมะกรูด

  ชุมชน : จรเข้มาก

 • blog-image

  แชมพูอัญชัน

  ชุมชน : จรเข้มาก

 • blog-image

  หมอนลายดอกหญ้า สีธรรมชาติ

  ชุมชน : จรเข้มาก

 • blog-image

  สบู่ก้อนสมุนไพร

  ชุมชน : จรเข้มาก

 • blog-image

  ชาใบหม่อน

  ชุมชน : จรเข้มาก


Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  กระเป๋าแตงโม

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ จรเข้มาก

  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีรากเหง้าของอารยธรรมโบราณคือ…
 • blog-image

  นางส้มเกลี้ยง สืบวัน

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  บุรีรัมย์ จรเข้มาก

  21 มกราคม พ.ศ. 2510 จบการศึกษาชั้น ป 4 ประกอบอาชีพทอผ้าและการเกษตร…
 • blog-image

  กระเป๋าขอนไม้ลายขอ

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ จรเข้มาก

  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีรากเหง้าของอารยธรรมโบราณคือ…
 • blog-image

  ขนมกล้วย ขนมไข่

  อาหารพื้นถิ่น

  บุรีรัมย์ จรเข้มาก

  ซึ่งเป็นขนมไทยพื้นบ้าน ที่ใช้วัตถุดิบของท้องถิ่นมาแปรรูปเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ…
 • blog-image

  แชมพู/ครีมนวดอัญชัน

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ จรเข้มาก

  เพราะเรารักสุขภาพ เราจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพออกมาใช้และส่งต่อเรื่องราวที่ดีให้กับลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์…
 • blog-image

  สบู่ก้อนสมุนไพร

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ จรเข้มาก

  เพราะเรารักสุขภาพ เราจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพออกมาใช้และส่งต่อเรื่องราวที่ดีให้กับลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์…