อาหารแนะนำพื้นถิ่น อาหารหวาน


อันซอมสเลิ๊กโดง เป็นขนมประเภทนำไปใช้ในพิธีมงคล เปรียบเทียบถึงความเหนียวแน่น นมโชค หรือ ขนมฝักบัว เป็นของหวานหรืออาหารว่าง ที่มีรสอร่อยชาวเขมร-กูย และยังใช้เป็นของเซ่นไหว้หรือเครื่องบูชาในพิธีกรรมต่าง ๆ นมเนียงเล็ด หรือขนมนางเล็ด ใช้ในประเพณีเป็นของชุมชนเขมร เบ็น แปลว่า สารท นมเนียงเล็ดจึงใช้ในงานประเพณีสารทนั่นเอง

 

อาหารหวาน

       อันซอมสเลิ๊กโดง เป็นขนมประเภทนำไปใช้ในพิธีมงคล เปรียบเทียบถึงความเหนียวแน่น

 1. นมโชค หรือ ขนมฝักบัว เป็นของหวานหรืออาหารว่าง ที่มีรสอร่อยชาวเขมร-กูย และยังใช้เป็นของเซ่นไหว้หรือเครื่องบูชาในพิธีกรรมต่าง ๆ

 2. นมเนียงเล็ด หรือขนมนางเล็ด ใช้ในประเพณีเป็นของชุมชนเขมร เบ็น แปลว่า สารท นมเนียงเล็ดจึงใช้ในงานประเพณีสารทนั่นเอง

 3. นมกะมอล เป็นภาษาเขมร แปลว่า ขนม กะมอล แปลว่า กลม ขนมกะมอล มีลักษณะเป็นรูปกลมๆ รับประทานเป็นของหวาน มีรสหวาน และหอม กลิ่นงา งามีสรรพคุณเป็นสมุนไพร ชวยทำให้ผมดกดำ สารอาหารที่ได้

 4. ขนมกันเตรืม เป็นของหวาน หรือ อาหารว่างที่มีรสอร่อย ชาวเขมร-กูย ใช้เป็นของเซ่น

 


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  รังนกแบบขวดแก้ว (สีแดง)

  ชุมชน : เขวาสินรินทร์

 • blog-image

  รังนกแบบขวดแก้ว (สีเหลือง)

  ชุมชน : เขวาสินรินทร์


Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  สร้อยประเกือมเงิน

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  ผลิตโดยใช้กรรมวิธีโบราณ เนื้อเงินจึงมีความบริสุทธิ์…
 • blog-image

  สร้อยเงินกนกนารี

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เริ่มทำเครื่องเงินโดยการเป็นลูกจ้างทำเครื่องเงิน ในจังหวัดสุโขทัย…
 • blog-image

  ผ้ายกดอกลายโคมหลวง

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  ผ้ายกดอกลายโคมหลวง เป็นผ้าที่มีลวดลายละเอียดอ่อน ต้องใช้ฝีมือในการทอ…
 • blog-image

  สร้อยจี้ลายไทย ฝังบุตรน้ำเพชร

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เดิมเป็นช่างทองมาก่อน ทำมาจนถึงยุคฟองสบู่แตก เนื่องจากทองมีต้นทุนการผลิตสูงจึงประยุกต์มาทำเครื่องเงินและทองเหลืองแทน…
 • blog-image

  ผ้าสะโหล่งชาย (สีธรรมชาติ 80%)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เริ่มต้นตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าเมื่อ ปี พ.ศ. 2554 มีสมาชิก…
 • blog-image

  นายปัญญา บุตรชาติ

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์