ประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำ 


 

ประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำ 

         เป็นประเพณีที่มีอยู่แห่งเดียวในประเทศไทย โดยมีการทอดผ้าป่าเวลากลางวัน และลอยกระทงเวลากลางคืนของวันขึ้นสิบห้าค่ำ เดือนอ้าย (เดือนหนึ่ง) ประเพณีนี้มีสืบทอดกันมากว่าร้อยปี ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดที่แหลมสน พระราชทานนามว่า วัดสมมติเทพฐาปนาราม เมื่อปี พ.ศ.2427 เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินชายทะเลภาคตะวันออกทางชลมารค ได้เสด็จประทับที่แหลมสน อำเภอแกลง การทอดผ้าป่ากลางน้ำน่าจะมีมาหลังจากนั้นไม่นาน การทอดผ้าป่ากลางน้ำชาวบ้านจะนำพุ่มผ้าป่าไปปักไว้กลางแม่น้ำประแส โดยพุ่มผ้าป่าจะใช้กิ่งไม้จากต้นฝาด ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามป่าชายเลนโดยทั่วไป ประดับพุ่มผ้าป่าให้สวยงามจากนั้นไปนิมนต์พระสงฆ์มาชักผ้าป่า ตามพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนา โดยนิมนต์พระสงฆ์ลงเรือไปยังพุ่มผ้าป่ากลางลำแม่น้ำประแส ชาวบ้านที่ร่วมพิธีจะพายเรือ หรือแจวเรือของตนเข้าร่วมพิธีที่กลางแม่น้ำนั้น    หลังจากเสร็จพิธีการทอดผ้าป่ากล่าวนำแล้ว ชาวบ้านจะร่วมกันสนุกสนานรื่นเริงโดยการจัดการละเล่น มีการแข่งเรือพาย แข้งพายกะโล่ แข่งพายเรือ ข้ามลำไม้ไผ่ และแข่งมวยทะเล     การทอดผ้าป่ากลางน้ำมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันขบวนเรือแห่พุ่มผ้าป่า โดยเรือประมงขนาดใหญ่จำนวนนับร้อยลำแล่นอยู่ในลำน้ำประแส โดยแล่นวนไปวนมา ภายในเรือมีเครื่องดนตรีตามที่ชอบเช่น แตรวง  กลองยาว ปี่พาทย์ บรรเลงอยู่ตลอดเวลา มีการจัดพุ่มผ้าป่า โดยใช้กิ่งต้นฝาดตกแต่งประดับประดา พร้อมทั้งเครื่องไทยธรรม นิมนต์พระสงฆ์ลงเรือชักพุ่มผ้าป่าภายในเรือกลางลำน้ำประแส การละเล่นมีการแข่งเรือยาวและเรือหางยาว บนฝั่งบริเวณที่เรือปากน้ำประแส จะมีเวที มีการละเล่น การแสดงนาฏดนตรี และ การประกวดเทพี ตามหน้าบ้านของชาวบ้านปากน้ำประแส จะนำพุ่มผ้าป่ามาปักไว้หน้าบ้านของตน บ้านละหนึ่งพุ่มตามศรัทธา ตกแต่งให้สวยงาม แล้วนิมนต์พระสงฆ์จากวัดตะเคียนงามมาชักพุ่มผ้าป่าBlog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  ศาลเจ้าจีน

  แหล่งท่องเที่ยว

  ระยอง ปากน้ำกระแส

  คือสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและเป็นจุดสำคัญของตำบลปากน้ำกระแส…
 • blog-image

  ดอกไม้ผ้าไทย

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  ระยอง ปากน้ำกระแส

  โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ตำบลปากน้ำประแส ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชนปากน้ำประแส…
 • blog-image

  ข้าวเกรียบปลา

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  ระยอง ปากน้ำกระแส

  ด้วยภูมิปัญญาและองค์ความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เห็นปลาขนาดเล็กจำนวนมาก…
 • blog-image

  อนุสรณ์เรือหลวงประแส

  แหล่งท่องเที่ยว

  ระยอง ปากน้ำกระแส

  คือสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและเป็นจุดสำคัญของตำบลปากน้ำกระแส…
 • blog-image

  หัวน้ำปลาแท้

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  ระยอง ปากน้ำกระแส

  ด้วยวิถีชีวิตของชุมชนปากน้ำประแสที่ประกอบอาชีพประมง…
 • blog-image

  ประเพณีแข่งเรือยาวที่ปากน้ำประแส 

  ประเพณี/วัฒนธรรม

  ระยอง ปากน้ำกระแส