ข้าวภูเขาไฟ


ข้าวภูเขาไฟ บ้านโคกเมือง เป็นข้าวหอมมะลิ ซึ่งปลูกในพื้นที่ของดินภูเขาไฟ ที่ดับสนิทแล้ว ในพื้นที่ของตำบลจรเข้มากมีภูเขาไฟที่ดับ เช่น เขาปลายบัค เกิดการทับถมของแร่ธาตุก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของดิน พื้นที่ปลูก ถือเป็น “แหล่งดินดำน้ำชุ่ม” ด้วยลักษณะของดินซึ่งเป็นดินเหนียวสีดำ และมีน้ำอุดมสมบูรณ์ประกอบด้วย ลำคลองคือ ห้วยปูน หรือคลองปูน และคลองลึก ทำให้พื้นที่มีความ เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกข้าวอย่างยิ่ง ข้าวหอมมะลิที่ได้จึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 3 ประการ ได้แก่ ความหอม ความเหนียว และ ความนุ่ม

 

          ข้าวหอมมะลิที่บรรจุถุงของกลุ่มภูเขาไฟบ้านโคกเมือง เป็นข้าวที่มีคุณภาพดีเนื่องจากต้นทางของการผลิตเป็นแหล่งดินที่ดี มีคุณภาพ นอกจากนี้ภายในชุมชนเองยังมีการควบคุมเกี่ยวกับปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการเพาะปลูก โดยคำนึงถึงสุขภาพของข้าวผู้บริโภคเป็นหลัก


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  กระเป๋าขอนไม้ลายขอ

  ชุมชน : จรเข้มาก

 • blog-image

  แชมพูใบมะกรูด

  ชุมชน : จรเข้มาก

 • blog-image

  แชมพูอัญชัน

  ชุมชน : จรเข้มาก

 • blog-image

  หมอนลายดอกหญ้า สีธรรมชาติ

  ชุมชน : จรเข้มาก

 • blog-image

  สบู่ก้อนสมุนไพร

  ชุมชน : จรเข้มาก

 • blog-image

  ชาใบหม่อน

  ชุมชน : จรเข้มาก


Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  คุณลุงคำมี สมเดช

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  บุรีรัมย์ จรเข้มาก

  เกิด ปี พ.ศ. 2482 ปีเถาะ ปัจจุบันอายุ 78 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้น…
 • blog-image

  แชมพู/ครีมนวดใบหญ้านาง

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ จรเข้มาก

  เพราะเรารักสุขภาพ เราจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพออกมาใช้และส่งต่อเรื่องราวที่ดีให้กับลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์…
 • blog-image

  ขนมกล้วย ขนมไข่

  อาหารพื้นถิ่น

  บุรีรัมย์ จรเข้มาก

  ซึ่งเป็นขนมไทยพื้นบ้าน ที่ใช้วัตถุดิบของท้องถิ่นมาแปรรูปเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ…
 • blog-image

  รูปหล่อปูนปลาสเตอร์

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ จรเข้มาก

  ผลิตภัณฑ์รูปหล่อปูนปลาสเตอร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดกะทัดรัด…
 • blog-image

  แชมพู/ครีมนวดใบมะกรูด

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ จรเข้มาก

  เพราะเรารักสุขภาพ เราจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพออกมาใช้และส่งต่อเรื่องราวที่ดีให้กับลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์…
 • blog-image

  นางสาวสุพิน เบ้าทอง

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  บุรีรัมย์ จรเข้มาก

  เกิดเมื่อ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2505 จบประถมศึกษา ป 4 โรงเรียนวัดเมืองต่ำ…