ข้าวภูเขาไฟ


ข้าวภูเขาไฟ บ้านโคกเมือง เป็นข้าวหอมมะลิ ซึ่งปลูกในพื้นที่ของดินภูเขาไฟ ที่ดับสนิทแล้ว ในพื้นที่ของตำบลจรเข้มากมีภูเขาไฟที่ดับ เช่น เขาปลายบัค เกิดการทับถมของแร่ธาตุก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของดิน พื้นที่ปลูก ถือเป็น “แหล่งดินดำน้ำชุ่ม” ด้วยลักษณะของดินซึ่งเป็นดินเหนียวสีดำ และมีน้ำอุดมสมบูรณ์ประกอบด้วย ลำคลองคือ ห้วยปูน หรือคลองปูน และคลองลึก ทำให้พื้นที่มีความ เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกข้าวอย่างยิ่ง ข้าวหอมมะลิที่ได้จึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 3 ประการ ได้แก่ ความหอม ความเหนียว และ ความนุ่ม

 

          ข้าวหอมมะลิที่บรรจุถุงของกลุ่มภูเขาไฟบ้านโคกเมือง เป็นข้าวที่มีคุณภาพดีเนื่องจากต้นทางของการผลิตเป็นแหล่งดินที่ดี มีคุณภาพ นอกจากนี้ภายในชุมชนเองยังมีการควบคุมเกี่ยวกับปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการเพาะปลูก โดยคำนึงถึงสุขภาพของข้าวผู้บริโภคเป็นหลัก


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  กระเป๋าขอนไม้ลายขอ

  ชุมชน : จรเข้มาก

 • blog-image

  แชมพูใบมะกรูด

  ชุมชน : จรเข้มาก

 • blog-image

  แชมพูอัญชัน

  ชุมชน : จรเข้มาก

 • blog-image

  หมอนลายดอกหญ้า สีธรรมชาติ

  ชุมชน : จรเข้มาก

 • blog-image

  สบู่ก้อนสมุนไพร

  ชุมชน : จรเข้มาก

 • blog-image

  ชาใบหม่อน

  ชุมชน : จรเข้มาก


Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  ปราสาทเมืองต่ำ

  แหล่งท่องเที่ยว

  บุรีรัมย์ จรเข้มาก

            ตั้งอยู่ที่บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 6 ตำบลจรเข้มาก…
 • blog-image

  น้ำมันเหลือง/เขียว

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ จรเข้มาก

  เพราะเรารักสุขภาพ เราจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพออกมาใช้และส่งต่อเรื่องราวที่ดีให้กับลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์…
 • blog-image

  บารายเมืองต่ำ

  แหล่งท่องเที่ยว

  บุรีรัมย์ จรเข้มาก

  หรือทะเลเมืองต่ำ อยู่ที่บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 6 เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ใกล้กับปราสาทหินเมืองต่ำ…
 • blog-image

  หมอนลายเป็ด สีธรรมชาติ/หมอนลายดอกหญ้า สีธรรมชาติ/หมอนลายปลาคู่

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ จรเข้มาก

  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีรากเหง้าของอารยธรรมโบราณคือ…
 • blog-image

  ข้าวฮางภูเขาไฟ

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ จรเข้มาก

  ผลิตภัณฑ์ข้าวมีให้เลือกหลากหลาย เพื่อสอดคล้องรับความต้องการของผู้บริโภค…
 • blog-image

  คุณอำนวย สลับเพชร

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  บุรีรัมย์ จรเข้มาก

  เกิดวันที่ 20 กันยายน 2506 ปัจจุบันอายุ 54 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่…