ปฎิทินกิจกรรมการจัดงานประเพณี นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมประเพณีของชาวตำบลจรเข้มาก มาได้ทุกเดือน 12 เดือน


ปฎิทินกิจกรรมการจัดงานประเพณี นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมประเพณีของชาวตำบลจรเข้มาก มาได้ทุกเดือน 12 เดือน

 

 • เดือนอ้าย มีการทำบุญเข้ากรรม ซึ่งเป็นเดือนที่พระสงฆ์เข้ากรรม (ปริวาสกรรม) เพื่อให้พระสงฑ์ผู้กระทำผิดได้สารภาพต่อหน้าคณะสงฑ์  ซี่งชาวบ้านจะมีการทำบุญเลี้ยงผีต่างๆ

 • เดือนยี่ ในฤดูหลังการเก็บเกี่ยว ชาวบ้านจะทำบุญคูณลานหรือบุญกุ้มข้าว โดยนิมนต์พระสวดมนต์เย็น เพื่อเป็นมงคลแก่ข้าวเปลือก รุ่งเช้าเมื่อพระฉันเช้าแล้วจะมีการทำพิธีสู่ขวัญข้าว

 • เดือนสาม หรือวันเพ็ญเดือนสาม  จะมีการทำบุญข้าวจี่และบุญมาฆบูชา การทำบุญข้าวจี่จะเริ่มตอนเช้า โดยใช้ข้าวเหนียวปั้นใส่น้ำอ้อยนำไปจี่บนไฟอ่อนแล้วชุบด้วยไข่ เมื่อสุกแล้วนำไปถวายพระ

 • เดือนสี่ ทำบุญผะเหวดฟังเทศน์มหาชาติ ในงานบุญนี้มักจะมีผู้นำของมาถวายพระ ซึ่งเรียกว่า “กัณฑ์หลอน” หรือถ้าจะถวายเจาะจงเฉพาะพระนักเทศน์ที่ตนนิมนต์มาก็จะเรียกว่า “กัณฑ์จอบ” เพราะต้องแอบซุ่มดูให้แน่เสียก่อนว่าใช่พระรูปที่จะถวายเฉพาะเจาะจงหรือไม่

 • เดือนห้า ประเพณีตรุษสงกรานต์ หรือ บุญสรงน้ำ หรือ บุญเดือนห้า ซึ่งมีขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำเดือนห้าและถือเป็นเดือนสำคัญ  เพราะเป็นเดือนเริ่มต้นปีใหม่ไทย การสรงน้ำจะมีทั้งการการรดน้ำพระพุทธรูป พระสงฆ์ และผู้หลักผู้ใหญ่ ด้วยน้ำอบน้ำหอมเพื่อขอขมาและขอพร ตลอดจนมีการทำบุญถวายทาน

 • เดือนหก ประเพณีบุญบั้งไฟ และบุญวิสาขบูชา การทำบุญบั้งไฟเป็นการขอฝน พร้อมกับงานบวชนาค ซึ่งการทำบุญเดือนหกถือเป็นงานสำคัญก่อนการทำนา หมู่บ้านใกล้เคียงจะนำบั้งไฟมาจุดประชัน หมู่บ้านที่รับเป็นเจ้าภาพจะจัดอาหาร เหล้ายามาเลี้ยง เมื่อถึงเวลาก็ตั้งขบวนสำหรับการแห่บั้งไฟและรำเซิ้งออกไปยังลาน และจุดบั้งไฟ

 • เดือนเจ็ด ทำบุญซำฮะ (ล้าง) หรือบุญบูชาบรรพบุรุษ มีการบวงสรวงหลักเมือง หลักบ้าน ปู่ตา ผีตาแฮก ผีเมือง เป็นการทำบุญเพื่อระลึกถึงผู้มีพระคุณ

 • เดือนแปด การทำบุญเข้าพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร มีการฟังเทศนาตอนบ่าย ชาวบ้านหล่อเทียนใหญ่เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเก็บไว้ตลอดการเข้าพรรษา ซึ่งระหว่างการนำเทียนไปถวายที่วัดจะมีการจัดขบวนฟ้อนรำเพื่อความสนุกสนาน

 • เดือนเก้า ประเพณีทำบุญข้าวประดับดิน เป็นการทำบุญอุทิศแก่ญาติผู้ล่วงลับ เพื่อบูชาผี บรรพบุรุษและผีไร้ญาติ โดยชาวบ้านจะทำการจัดอาหาร ประกอบด้วย ข้าว ของหวาน หมากพลู บุหรี่ ห่อด้วยใบตองกล้วย ร้อยเป็นพวง เตรียมไว้ถวายพระในช่วงเลี้ยงเพล การทำบุญข้าวประดับดิน นิยมทำกันในวันแรวม 14 ค่ำ เดือนเก้า หรือ เรียกว่า “บุญเดือนเก้า”

 • เดือนสิบ ประเพณีทำบุญข้าวสากหรือข้าวสลาก จะตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบ ผู้ถวายจะเขียนชื่อตนเองลงในภาชนะที่ใส่ของทาน และเขียนชื่อลงในบาตร  ภิกษุสามเณรรูปใดจับได้ สลากของใคร ผู้นั้นเข้าไปถวายของ เมื่อพระฉันเสร็จแล้วจะมีการฟังเทศน์ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตาย

 • เดือนสิบเอ็ด ประเพณีทำบุญออกพรรษา ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือนสิบเอ็ด พระสงฆ์จะแสดงอาบัติทำการปวารณา คือ การเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ ต่อมาเจ้าอาวาสหรือพระผู้ใหญ่จะเป็นผู้ให้โอวาทเตือนพระสงฑ์ ให้ปฎิบัติตนอย่างผู้ทรงศีล พอตกกลางคืนจะมีการจุดประทีป โคมไฟ นำไปแขวนไว้ตามต้นไม้ในวัดหรือตามริมรั้ววัด

 • เดือนสิบสอง ประเพณีในเดือนสุดท้ายเป็นการทำบุญกองกฐิน โดยเริ่มตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำ เดือนสิบเอ็ด ถึงกลางเดือนสิบสอง  แต่ชาวอีสานมักเริ่มทำบุญทอดกฐินตั้งแต่ข้างขึ้นเดือนสิบสอง จึงมักบุญกฐินว่า “บุญเดือนสิบสอง”


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  กระเป๋าขอนไม้ลายขอ

  ชุมชน : จรเข้มาก

 • blog-image

  แชมพูใบมะกรูด

  ชุมชน : จรเข้มาก

 • blog-image

  แชมพูอัญชัน

  ชุมชน : จรเข้มาก

 • blog-image

  หมอนลายดอกหญ้า สีธรรมชาติ

  ชุมชน : จรเข้มาก

 • blog-image

  สบู่ก้อนสมุนไพร

  ชุมชน : จรเข้มาก

 • blog-image

  ชาใบหม่อน

  ชุมชน : จรเข้มาก


Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  นางส้มเกลี้ยง สืบวัน

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  บุรีรัมย์ จรเข้มาก

  21 มกราคม พ.ศ. 2510 จบการศึกษาชั้น ป 4 ประกอบอาชีพทอผ้าและการเกษตร…
 • blog-image

  ชาใบหม่อน/ชาชุมเห็ด

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ จรเข้มาก

  เพราะเรารักสุขภาพ เราจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพออกมาใช้และส่งต่อเรื่องราวที่ดีให้กับลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์…
 • blog-image

  ผ้าไหมทอมือ

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ จรเข้มาก

  ผ้าไหมและลายผ้าเฉพาะถิ่น “ลายผักกูด” ความภาคภูมิใจของชาวจรเข้มาก…
 • blog-image

  ขนมกล้วย ขนมไข่

  อาหารพื้นถิ่น

  บุรีรัมย์ จรเข้มาก

  ซึ่งเป็นขนมไทยพื้นบ้าน ที่ใช้วัตถุดิบของท้องถิ่นมาแปรรูปเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ…
 • blog-image

  ถนนสายแตงโม

  แหล่งท่องเที่ยว

  บุรีรัมย์ จรเข้มาก

  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ด้านข้างของบารายเมืองต่ำ จะเห็นร้านจำหน่ายแตงโมอยู่เรียงรายให้เลือกซื้อชิม…
 • blog-image

  บารายเมืองต่ำ

  แหล่งท่องเที่ยว

  บุรีรัมย์ จรเข้มาก

  หรือทะเลเมืองต่ำ อยู่ที่บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 6 เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ใกล้กับปราสาทหินเมืองต่ำ…