นางบุญเกื้อ คงดี


 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2493 ปัจจุบันอายุ 67 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6 จาก กศน.

 • ประกอบอาชีพค้าขาย

 • ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรอำเภอเขวาสินรินทร์

 • มีประสบการณ์ทอผ้ามาแล้ว 30 ปี โดยได้รับการฝึกฝนจากคนในชุมชนหมู่ที่1และหมู่ที่ 2

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ภูมิปัญญาทอผ้ายกดอกจังหวัดสุรินทร์ / ผ้าไหมสีพื้น / การย้อมสีธรรมชาติ

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ  : 

 • เกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมผู้อุทิศตนและให้ความร่วมมือในการขับเครื่อนวัฒนธรรมท้องถิ่น

 • โล่ประกาศเกียรติคุณผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย ประจำปี พ.ศ. 2549

 • รองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเขวาสินรินทร์

 • OTOP 4 ดาว ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ปี พ.ศ. 2559

 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดของดีเมืองสุรินทร์ ประเภทร้อยปะคำและเครื่องประดับ ปี พ.ศ. 2541

 • รางวัลชมเชยการประกวดออกแบบเครื่องเงินประยุกต์ ปี พ.ศ. 2549 จากจังหวัดสุรินทร์

 • เกียรติบัตรผู้ผลิตผ้าไหมดีเด่นระดับจังหวัดประเภทผ้าไหมพื้นเรียบในการประกวดภูมิปัญญาผ้าไหมสุรินทร์ ปี พ.ศ. 2548

 • เกียรติบัตรรางวัลชมเชยอันดับ 1 ประเภทผ้าไหมโบราณในงานราตรีตำนานไหม สายใยวัฒนธรรมสุรินทร์ พ.ศ. 2547

 • รางวัลชนะเลิศประเภทเครื่องเงินร้อยเป็นเครื่องประดับในงานประกวดของดีเมืองสุรินทร์ งานช้างแฟร์ ปี พ.ศ. 2538

 • รางวัลชนะเลิศประเภทผ้าไหมมัดหมี่งานประกวดของดีเมืองสุรินทร์ ปี พ.ศ. 2538

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 88 หมู่ 1 ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 • เบอร์โทรศัพท์ 081-718-3927

 Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  สร้อยประคำ

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  สร้อยประคำลายถุงเงิน เป็นลายที่ได้จากการสังเกตจากเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน…
 • blog-image

  อาหารแนะนำพื้นถิ่น อาหารคาว

  อาหารพื้นถิ่น

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  สลออังกัน (แกงขี้เหล็ก) สลอ แปลว่า “แกง” อังกัน คือ…
 • blog-image

  สร้อยคอกนกลายไทย ฝังบุตรน้ำเพชร 

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เดิมเป็นช่างทองมาก่อน ทำมาจนถึงยุคฟองสบู่แตก เนื่องจากทองมีต้นทุนการผลิตสูงจึงประยุกต์มาทำเครื่องเงินและทองเหลืองแทน…
 • blog-image

  นายลน งามระหงส์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  ภูมิปัญญาการร้องเพลงศิลปะพื้นบ้านแห่งอีสานใต้ เพลงกันตรึม…
 • blog-image

  นางเพชรรัตน์ เจียวทอง

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  ภูมิปัญญาการทำเครื่องเงินโบราณ เช่น เข็มขัดลายโบราณ…
 • blog-image

  ผ้าไหมโบราณ ลายหางกระรอก (สีธรรมชาติ 100%)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เริ่มต้นตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าเมื่อ ปี พ.ศ. 2554 มีสมาชิก…