นายปัญญา บุตรชาติ


 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 ปัจจุบันอายุ 75 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4

 • ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

 • เป็นอดีตประธานกลุ่มเครื่องประดับเงินและทองเหลืองบ้านนาตัง หมู่ 8

 • มีประสบการณ์เป็นช่างทำเครื่องเงินมาแล้ว  20 ปี โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้มาจากบรรพบุรุษ

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ภูมิปัญญาการทำเครื่องเงินโบราณและทองเหลือง

 • มีความเชี่ยวชาญการทำเกษตรอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ  : 

 • เป็นผู้เผยแพร่เทคโนโลยีข่าวสารประจำตำบล

 • เป็นวิทยากรให้กับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจการทำเกษตรอินทรีย์

 • เป็นวิทยากรให้กับ กศน.อำเภอเขวาสินรินทร์ในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์

 • รางวัลผู้อนุรักษ์ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินปี พ.ศ. 2552

 • เกียรติบัตรการถ่ายทอดภูมิปัญญาเครื่องเงินโบราณ ปี พ.ศ. 2548

 • รางวัลที่ 2 การประกวดของดีสุรินทร์ ประเภท ปะคำร้อยเป็นเครื่องประดับ ปี พ.ศ. 2536

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 149 หมู่ 8 ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  ผ้าโฮล พิเศษ (สีธรรมชาติ 100%)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  แรกเริ่มตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตร มีสมาชิกกลุ่ม 20…
 • blog-image

  กำไลตอกลาย (ขนาดเล็ก) 

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เครื่องเงินของเขวาสินรินทร์จะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง…
 • blog-image

  สร้อยตะเการะย้า (ลายไข่แมงดา)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เครื่องเงินของเขวาสินรินทร์จะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง…
 • blog-image

  ผ้าไหมยกดอกลายดอกพิกุล

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เป็นศิลปะการทอผ้าที่มีลวดลายเด่นชัด เมื่อสัมผัสผืนผ้าจะรู้สึกได้ถึงลวดลายที่แตกต่าง…
 • blog-image

  สร้อยคอลายกระเป๋า

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เดิมเป็นช่างทองมาก่อน ทำมาจนถึงยุคฟองสบู่แตก เนื่องจากทองมีต้นทุนการผลิตสูงจึงประยุกต์มาทำเครื่องเงินและทองเหลืองแทน…
 • blog-image

  นายสมศักดิ์ มุตะโสภา

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  ภูมิปัญญาการทำเครื่องทองโบราณและเครื่องเงินโบราณแห่งบ้านโชค…