ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนการทอผ้าแบบควบวงจร


เป็นหมู่บ้านที่มีภูมิปัญญาการทำผ้าไหมมัดหมี่โฮลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมาช้านาน โดยเฉพาะแหล่งรับย้อมสีคราม ซึ่งเป็นสีธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งผลิตเครื่องประดับทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุรินทร์

 

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนการทอผ้าแบบควบวงจร

          บ้านนาตัง ตั้งอยู่ที่ 8 ซึ่งจัดทำเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวผ้าไหม สำหรับบ้านนาตังเป็นหมู่บ้านที่ดำเนินชีวิตแบบดั่งเดิม มีวัฒนธรรมการแต่งกายที่วผู้หญิงนุ่งผ้าไหม ใส่เครื่องเงิน การละเล่นเพลงกันตรึมโบราณ เป็นหมู่บ้านที่มีภูมิปัญญาการทำผ้าไหมมัดหมี่โฮลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมาช้านาน โดยเฉพาะแหล่งรับย้อมสีคราม ซึ่งเป็นสีธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งผลิตเครื่องประดับทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุรินทร์Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  สร้อยจรวด 

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เครื่องเงินของเขวาสินรินทร์จะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง…
 • blog-image

  ผ้าโฮล พิเศษ (สีธรรมชาติ 100%)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  แรกเริ่มตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตร มีสมาชิกกลุ่ม 20…
 • blog-image

  ผ้าไหมมัดหมี่ลายลูกอ๊อด

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  ใช้ไหมเส้นเล็กในการทอ หรือไหมน้อย คือไหมที่สาวมาจากเส้นใยภายในรังไหม…
 • blog-image

  ผ้าไหมมัดหมี่ลายลูกอ๊อด (สีธรรมชาติ 80%)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เริ่มต้นตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าเมื่อ ปี พ.ศ. 2554 มีสมาชิก…
 • blog-image

  แคมป์ช้างชุมชนเขวาสินรินทร์

  แหล่งท่องเที่ยว

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  สถานที่ที่สามารถเรียนรู้วิถีชีวิตคนกลุ่มชาติพันธุ์เขมรเลี้ยงช้าง…
 • blog-image

  ผ้าคลุมไหล่ยกลายลูกแก้ว (สีธรรมชาติ100%)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เริ่มต้นตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าเมื่อ ปี พ.ศ. 2554 มีสมาชิก…