วัดโพธิ์รินทร์วิเวก


วัดโบราณศิลปะกึ่งขอม กึ่งรัตนโกสินทร์ มีต้นโพธิ์ใหญ่อยู่ในบริเวณวัดให้ความร่มรื่นและเงียบสงัด ศูนย์รวมจิตใจของชาวเขวาสินรินทร์ ศูนย์รวมจิตใจของชาวเขวาสินรินทร์คือพระครูปิยะธรรมมาภรณ์ หรือรู้จักกันในนาม “หลวงพ่อเปี่ยม” ท่านเป็นนักเทศน์ ที่สามารถถ่ายทอดหลักธรรมให้ชาวบ้าน จนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาในทุกพื้นที่

 

วัดโพธิ์รินทร์วิเวก

          วัดโบราณศิลปะกึ่งขอม กึ่งรัตนโกสินทร์ มีต้นโพธิ์ใหญ่อยู่ในบริเวณวัดให้ความร่มรื่นและเงียบสงัด ศูนย์รวมจิตใจของชาวเขวาสินรินทร์ ศูนย์รวมจิตใจของชาวเขวาสินรินทร์คือพระครูปิยะธรรมมาภรณ์ หรือรู้จักกันในนาม “หลวงพ่อเปี่ยม” ท่านเป็นนักเทศน์ ที่สามารถถ่ายทอดหลักธรรมให้ชาวบ้าน จนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาในทุกพื้นที่Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  สร้อยประเกือมเงิน

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  ผลิตโดยใช้กรรมวิธีโบราณ เนื้อเงินจึงมีความบริสุทธิ์…
 • blog-image

  อาหารแนะนำพื้นถิ่น อาหารหวาน

  อาหารพื้นถิ่น

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  อันซอมสเลิ๊กโดง เป็นขนมประเภทนำไปใช้ในพิธีมงคล เปรียบเทียบถึงความเหนียวแน่น…
 • blog-image

  ไทเกอร์อายส์ หินมงคล ไทเกอร์อายส์

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เริ่มทำเครื่องเงินโดยการเป็นลูกจ้างทำเครื่องเงิน ในจังหวัดสุโขทัย…
 • blog-image

  นายป่วน เจียวทอง

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  ภูมิปัญญาการทำเครื่องเงินโบราณ ปะเกือมโบราญ และตะเกาโบราณ…
 • blog-image

  การละเล่นกันตรึม

  ประเพณี/วัฒนธรรม

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

 • blog-image

  ผ้าไหมมัดหมี่โบราณ ลายแห (สีธรรมชาติ 100%) 

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เริ่มต้นตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าเมื่อ ปี พ.ศ. 2554 มีสมาชิก…