วัดป่าเขวาสินรินทร์


บ้านเขวาสินรินทร์ เป็นวัดภายในชุมชน นมัสการพระสถูปเจดีย์ เป็นเจดีย์สิริมังคลานุสรณ์ วัดป่าเขวาสินรินทร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งเป็นศูนย์รวมพิธีกรรมและจิตวิญญาณของผู้คนในพื้นที่และพุทธศาสนิกชนที่ศรัทธาทั่วไป

 

วัดป่าเขวาสินรินทร์

          บ้านเขวาสินรินทร์ เป็นวัดภายในชุมชน นมัสการพระสถูปเจดีย์ เป็นเจดีย์สิริมังคลานุสรณ์ วัดป่าเขวาสินรินทร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งเป็นศูนย์รวมพิธีกรรมและจิตวิญญาณของผู้คนในพื้นที่และพุทธศาสนิกชนที่ศรัทธาทั่วไปBlog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  ผ้าสะโหล่งชาย (สีธรรมชาติ 80%)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เริ่มต้นตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าเมื่อ ปี พ.ศ. 2554 มีสมาชิก…
 • blog-image

  ผ้ายกดอกลายกระต่าย สำหรับตัดชุด (สีธรรมชาติ)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  ในหมู่บ้านมีการทอผ้ายกเชิงมานานแล้ว ส่วนมากจะเป็นรวดลายโบราณดั้งเดิมโดยได้รับความรู้จากบรรพบุรุษ…
 • blog-image

  ผ้ายกดอกลายคุณนายตื่นสาย

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เป็นผ้ายกดอกที่มีลวดลายอ่อนช้อย ลวดลายจะถูกยกนูนขึ้นเด่นชัด…
 • blog-image

  ผ้าไหมมัดหมี่โฮล (สีธรรมชาติ 80%)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เริ่มต้นตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าเมื่อ ปี พ.ศ. 2554 มีสมาชิก…
 • blog-image

  สร้อยคอลายกระเป๋าระย้า 3 ช่อ

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เดิมเป็นช่างทองมาก่อน ทำมาจนถึงยุคฟองสบู่แตก เนื่องจากทองมีต้นทุนการผลิตสูงจึงประยุกต์มาทำเครื่องเงินและทองเหลืองแทน…
 • blog-image

  ผ้ายกดอกลายหางนกยูง ทอแบบเกาะเชิง (สีธรรมชาติ)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  ในหมู่บ้านมีการทอผ้ายกเชิงมานานแล้ว ส่วนมากจะเป็นรวดลายโบราณดั้งเดิมโดยได้รับความรู้จากบรรพบุรุษ…