โชคคอจี้ประคำหัวใจ


แรกเริ่มตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตร มีสมาชิกกลุ่ม 20 คน ผลิตภัณฑ์หลักที่ทำจะมีหลักๆ คือ เครื่องเงิน และผ้าไหมเพราะเป็นอาชีพเสริมที่สมาชิกทำเป็นประจำอยู่แล้ว และต่อมาได้จดเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยความรู้ใหม่ๆ แม่บุญเกื้อจะเป็นคนถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

 

โชคคอจี้ประคำหัวใจ หัวใจเป็นสัญลักษณ์แทนความรักอันบริสุทธิ์ จะช่วยให้โชคดีทางด้านความรัก เพิ่มพูนเสน่ห์ แก่ผู้มีไว้ในครอบครอง และเมื่อนำมาประยุกต์เข้ากับเครื่องเงิน แล้วจึงมีความลงตัว โดดเด่นไม่ซ้ำใคร มีความคงทนแข็งแรง เส้นละ 2,500 บาท ยาว 18 นิ้ว 
 Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  สร้อยตะเกาทับทรวง (ลายไข่แมงดา)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เครื่องเงินของเขวาสินรินทร์จะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง…
 • blog-image

  สร้อยประคำ (ลายถุงเงิน)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เครื่องเงินของเขวาสินรินทร์จะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง…
 • blog-image

  ชุมชนเขวาสินรินทร์

  วิถีชีวิต/ถ้อยคำ

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  ตำบลเขวาสินรินทร์ เป็นตำบลที่มีเรื่องราวจากประวัติศาสตร์มายาวนานจากเรื่องราวและตำนานที่บ่งบอกว่า…
 • blog-image

  สร้อยตะเกาหยดน้ำ (ลายไข่แมงดา)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เครื่องเงินของเขวาสินรินทร์จะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง…
 • blog-image

  กำไลตอกลาย (ขนาดใหญ่)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เครื่องเงินของเขวาสินรินทร์จะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง…
 • blog-image

  นายเหลื่อม ชูวา

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  มีประสบการณ์ด้านสมุนไพรพื้นบ้านและการทำเกษตรอินทรีย์มาแล้ว…