ผ้าไหมลายนาคเกี้ยว (สีเคมี)


แรกเริ่มตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตร มีสมาชิกกลุ่ม 20 คน ผลิตภัณฑ์หลักที่ทำจะมีหลักๆ คือ เครื่องเงิน และผ้าไหมเพราะเป็นอาชีพเสริมที่สมาชิกทำเป็นประจำอยู่แล้ว และต่อมาได้จดเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยความรู้ใหม่ๆ แม่บุญเกื้อจะเป็นคนถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

 

ผ้าไหมลายนาคเกี้ยว (สีเคมี) นาคเกี้ยว ในความหมายของของชาวอีสานหมายถึงสัญญาลักษณ์เสริมมงคลด้านของความรัก โดยจะมีลักษณะของพญานาค 2 ตัว พันเกี้ยวกัน นอกจากผู้มีไว้ครบครองแล้ว การนำผ้าไหมลายนาคเกี้ยวไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนรัก จะช่วยส่งให้ความสัมพันธ์อยู่กันยาวนานไม่ขาดกัน นอกจากเรื่องความรักแล้ว ยังช่วยให้เงินทองไหลมาเทมา เป็นเงินที่ได้จากคนที่ชื่นชอบ และเมื่อนำลายนาคเกี้ยวมาเป็นลวดลายบนผืนผ้าไหมที่มีการทอที่ประณีตและละเอียดแล้ว จึงทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณค่าสำหรับผู้ครอบครองเป็นอย่างมาก ราคา ผืนละ 4,500 บาท กว้าง 1 เมตร 5 เซนติเมตร ยาว 2 เมตรBlog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  หัวรัดสิ้นไหม ลายนกยูง

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เริ่มทำเครื่องเงินโดยการเป็นลูกจ้างทำเครื่องเงิน ในจังหวัดสุโขทัย…
 • blog-image

  วัดโพธิ์รินทร์วิเวก

  แหล่งท่องเที่ยว

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  วัดโบราณศิลปะกึ่งขอม กึ่งรัตนโกสินทร์ มีต้นโพธิ์ใหญ่อยู่ในบริเวณวัดให้ความร่มรื่นและเงียบสงัด…
 • blog-image

  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนการทอผ้าแบบควบวงจร

  แหล่งท่องเที่ยว

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เป็นหมู่บ้านที่มีภูมิปัญญาการทำผ้าไหมมัดหมี่โฮลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมาช้านาน…
 • blog-image

  นางสะอุ่ม ยอดรักษ์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เชี่ยวชาญการย้อมสีธรรมชาติผ้ามัดหมี่โฮลโบราณโดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ…
 • blog-image

  สร้อยประคำ (ลายถุงเงิน)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เครื่องเงินของเขวาสินรินทร์จะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง…
 • blog-image

  ผ้าไหมมัดหมี่โฮล

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  ผ้าโฮลเป็นผ้าที่มีคุณภาพดีมาก เพราะการทอผ้าชนิดนี้ใช้เส้นไหมน้อย…