ผ้าไหมมัดหมี่โบราณ ลายแห (สีธรรมชาติ 100%) 


เริ่มต้นตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าเมื่อ ปี พ.ศ. 2554 มีสมาชิก 10 คน ในอดีตสมาชิกก็ได้มีการทอผ้าไหมโฮลโบราณทุกครัวเรือนอยู่แล้ว แต่ข้อเสียของการทำเป็นครัวเรือนคือจะขาดการส่งเสริมด้านความรู้และเทคนิคต่างๆ รวมถึงช่องทางการตลาดจากหน่วยงานของรัฐที่จะมาให้การสนับสนุน จึงมีความคิดที่จะหันมาทำร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อที่จะให้ทางภาครัฐได้เข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ ปัจจุบันก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 25 คน

 

ผ้าไหมมัดหมี่โบราณ ลายแห (สีธรรมชาติ 100%) เป็นผ้าที่ใช้ไหมน้อยในการทอซึ่งไหมน้อยคือไหมที่สาวมาจากเส้นใยภายในรังไหม มีลักษณะนุ่ม เรียบ เงางาม ใช้สีธรรมชาติในการทอทำให้มีสีไม่ฉูดฉาด มีสีสันที่มีลักษณะเฉพาะ การทอจะทอแน่นมีความละเอียดอ่อนในการทอและประณีต รู้จักผสมผสานลวดลายต่าง ๆ เข้าด้วยกัน แสดงถึงศิลปะที่สวยงาม ราคาผืนละ 4,000 บาท กว้าง 1 เมตร 2 เซนติเมตร ยาว 2 เมตร Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  สร้อยคอกนกลายไทย ฝังบุตรน้ำเพชร 

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เดิมเป็นช่างทองมาก่อน ทำมาจนถึงยุคฟองสบู่แตก เนื่องจากทองมีต้นทุนการผลิตสูงจึงประยุกต์มาทำเครื่องเงินและทองเหลืองแทน…
 • blog-image

  นายปัญญา บุตรชาติ

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

 • blog-image

  ผ้าไหมโบราณ ลายหางกระรอก (สีธรรมชาติ 100%)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เริ่มต้นตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าเมื่อ ปี พ.ศ. 2554 มีสมาชิก…
 • blog-image

  ผ้าไหมมัดหมี่ลายลูกอ๊อด

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  ใช้ไหมเส้นเล็กในการทอ หรือไหมน้อย คือไหมที่สาวมาจากเส้นใยภายในรังไหม…
 • blog-image

  นางเพชรรัตน์ เจียวทอง

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  ภูมิปัญญาการทำเครื่องเงินโบราณ เช่น เข็มขัดลายโบราณ…
 • blog-image

  เข็มขัดลายผีเสื้อ

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เครื่องเงินของเขวาสินรินทร์จะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง…