ผ้าคลุมไหล่ยกลายลูกแก้ว (สีธรรมชาติ100%)


เริ่มต้นตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าเมื่อ ปี พ.ศ. 2554 มีสมาชิก 10 คน ในอดีตสมาชิกก็ได้มีการทอผ้าไหมโฮลโบราณทุกครัวเรือนอยู่แล้ว แต่ข้อเสียของการทำเป็นครัวเรือนคือจะขาดการส่งเสริมด้านความรู้และเทคนิคต่างๆ รวมถึงช่องทางการตลาดจากหน่วยงานของรัฐที่จะมาให้การสนับสนุน จึงมีความคิดที่จะหันมาทำร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อที่จะให้ทางภาครัฐได้เข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ ปัจจุบันก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 25 คน

 

ผ้าคลุมไหล่ยกลายลูกแก้ว (สีธรรมชาติ100%) เป็นผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติมีลวดลายเป็นทรงพุ่ม ชื่อลายมงกุฎเพชร เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา มีการมัดลายที่ประณีต งามตา และมีขั้นตอนการผลิตที่เน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และผู้บริโภคผลิตจากเส้นไหมแท้เป็นสำคัญ ราคา ฝืนละ 990 บาท สั่ง 5 ฝืนขึ้นไป ขายราคา ฝืนละ 840 บาท กว้าง 13 นิ้ว ยาว 1 เมตร 54 เซนติเมตรBlog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  สร้อยประเกือมเงิน

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  ผลิตโดยใช้กรรมวิธีโบราณ เนื้อเงินจึงมีความบริสุทธิ์…
 • blog-image

  ข้อมือตะเกลา

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เครื่องเงินของเขวาสินรินทร์จะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง…
 • blog-image

  สร้อยประเกือมระย้า ลายดอกไม้

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เดิมเป็นช่างทองมาก่อน ทำมาจนถึงยุคฟองสบู่แตก เนื่องจากทองมีต้นทุนการผลิตสูงจึงประยุกต์มาทำเครื่องเงินและทองเหลืองแทน…
 • blog-image

  ผ้ายกดอกลายหางนกยูง ทอแบบเกาะเชิง (สีธรรมชาติ)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  ในหมู่บ้านมีการทอผ้ายกเชิงมานานแล้ว ส่วนมากจะเป็นรวดลายโบราณดั้งเดิมโดยได้รับความรู้จากบรรพบุรุษ…
 • blog-image

  เข็มขัดเงินหัวตอก

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  บ่งบอกถึงความงดงามที่สืบทอดอันยาวนานมาตั้งแต่อดีต…
 • blog-image

  วัดป่าเขวาสินรินทร์

  แหล่งท่องเที่ยว

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  บ้านเขวาสินรินทร์ เป็นวัดภายในชุมชน นมัสการพระสถูปเจดีย์…