ชุมชนเขวาสินรินทร์


ตำบลเขวาสินรินทร์ เป็นตำบลที่มีเรื่องราวจากประวัติศาสตร์มายาวนานจากเรื่องราวและตำนานที่บ่งบอกว่า ดินแดนอารยธรรมโบราณ มีพร้อมพรั่งด้วยภูมิปัญญาของชาวชุมชนหัตถกรรมผ้าโฮล เน้นการเลือกใช้สีจากธรรมชาติ มีขั้นตอนการทอที่ซับซ้อนจะต้องใช้ภูมิปัญญาและความชำนาญ สำหรับเครื่องประดับเงิน ที่โดดเด่นคือ “ปะเกือม” และ “ตะเกา” งานหัตถศิลป์ชิ้นงาม ทำให้มีเสน่ห์และมนต์ขลังดึงดูดให้เข้ามาไปเรียนรู้ นอกจากงานฝีมือที่ทรงคุณค่า ยังมีการสืบสานงานประเพณี ประเพณีแซนโฏนตาเป็นการบูชาบรรพบุรุษ ที่ชาวตำบลเขวาสินรินทร์ยึดถือปฎิบัติ นอกจากนี้ยังมีการละเล่นที่สำคัญ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น คือ กันตรึม เป็นชื่อเรียกการขับร้องบรรเลงเพลงพื้นบ้านของคนในแถบอีสานใต้ที่ใช้ภาษาเขมร โดยมีนักร้อง นักดนตรี เนื้อร้อง ทำนอง เครื่องดนตรี นั้นคือ ความโดดเด่นของคนตำบลเขวาสินรินทร์

 

          “เขวาสินรินทร์” มาจากคำว่า  “เขวา” หมายถึง ต้นไม้ชนิดหนึ่งลักษณะลำต้นสูงใหญ่ ใช้ในการประดิษฐ์เครื่องใช้ที่เป็นสิริมงคล เช่น อาสน์สงฆ์ และคำว่า “สินรินทร์”  ซึ่งเป็นชื่อของอดีตกำนันตำบลเขวาสินรินทร์ คือ “ขุนสินรินทร์บำรุง ” ซึ่งนำมารวมกันเป็นชื่อตำบล “เขวาสินรินทร์”  โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือการทำนาข้าว โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวแล้วประชากรจะทำการทอผ้า เลี้ยงสัตว์ และทำเครื่องเงินเป็นอาชีพเสริม  ประชาชนตำบลเขวาสินรินทร์มีลักษณะความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย มีวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่ชัดเจน มีภาษาที่ใช้ในท้องถิ่น 3 ภาษา คือ ภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาส่วยBlog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  ผ้าไหมลายนาคเกี้ยว (สีเคมี)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  แรกเริ่มตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตร มีสมาชิกกลุ่ม 20…
 • blog-image

  ผ้าไหมลายดอกพิกุล

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  แรกเริ่มตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตร มีสมาชิกกลุ่ม 20…
 • blog-image

  วัดป่าเขวาสินรินทร์

  แหล่งท่องเที่ยว

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  บ้านเขวาสินรินทร์ เป็นวัดภายในชุมชน นมัสการพระสถูปเจดีย์…
 • blog-image

  ผ้าสะโหล่งชาย

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  ใช้ไหมเส้นเล็กในการทอ หรือไหมน้อย คือไหมที่สาวมาจากเส้นใยภายในรังไหม…
 • blog-image

  นายเสรี วงษ์เหิม

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  ปราชญ์ชาวบ้านหมอพราหมณ์ของหมู่บ้านในด้านพิธีกรรมต่างๆ…
 • blog-image

  นายลน งามระหงส์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  ภูมิปัญญาการร้องเพลงศิลปะพื้นบ้านแห่งอีสานใต้ เพลงกันตรึม…