ชุมชนเขวาสินรินทร์


ตำบลเขวาสินรินทร์ เป็นตำบลที่มีเรื่องราวจากประวัติศาสตร์มายาวนานจากเรื่องราวและตำนานที่บ่งบอกว่า ดินแดนอารยธรรมโบราณ มีพร้อมพรั่งด้วยภูมิปัญญาของชาวชุมชนหัตถกรรมผ้าโฮล เน้นการเลือกใช้สีจากธรรมชาติ มีขั้นตอนการทอที่ซับซ้อนจะต้องใช้ภูมิปัญญาและความชำนาญ สำหรับเครื่องประดับเงิน ที่โดดเด่นคือ “ปะเกือม” และ “ตะเกา” งานหัตถศิลป์ชิ้นงาม ทำให้มีเสน่ห์และมนต์ขลังดึงดูดให้เข้ามาไปเรียนรู้ นอกจากงานฝีมือที่ทรงคุณค่า ยังมีการสืบสานงานประเพณี ประเพณีแซนโฏนตาเป็นการบูชาบรรพบุรุษ ที่ชาวตำบลเขวาสินรินทร์ยึดถือปฎิบัติ นอกจากนี้ยังมีการละเล่นที่สำคัญ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น คือ กันตรึม เป็นชื่อเรียกการขับร้องบรรเลงเพลงพื้นบ้านของคนในแถบอีสานใต้ที่ใช้ภาษาเขมร โดยมีนักร้อง นักดนตรี เนื้อร้อง ทำนอง เครื่องดนตรี นั้นคือ ความโดดเด่นของคนตำบลเขวาสินรินทร์

 

          “เขวาสินรินทร์” มาจากคำว่า  “เขวา” หมายถึง ต้นไม้ชนิดหนึ่งลักษณะลำต้นสูงใหญ่ ใช้ในการประดิษฐ์เครื่องใช้ที่เป็นสิริมงคล เช่น อาสน์สงฆ์ และคำว่า “สินรินทร์”  ซึ่งเป็นชื่อของอดีตกำนันตำบลเขวาสินรินทร์ คือ “ขุนสินรินทร์บำรุง ” ซึ่งนำมารวมกันเป็นชื่อตำบล “เขวาสินรินทร์”  โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือการทำนาข้าว โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวแล้วประชากรจะทำการทอผ้า เลี้ยงสัตว์ และทำเครื่องเงินเป็นอาชีพเสริม  ประชาชนตำบลเขวาสินรินทร์มีลักษณะความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย มีวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่ชัดเจน มีภาษาที่ใช้ในท้องถิ่น 3 ภาษา คือ ภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาส่วยBlog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  ผ้าสะโหล่งชาย (สีธรรมชาติ 80%)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เริ่มต้นตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าเมื่อ ปี พ.ศ. 2554 มีสมาชิก…
 • blog-image

  ประเพณีแซนการ์ (การแต่งงาน)

  ประเพณี/วัฒนธรรม

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

 • blog-image

  อาหารแนะนำพื้นถิ่น อาหารคาว

  อาหารพื้นถิ่น

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  สลออังกัน (แกงขี้เหล็ก) สลอ แปลว่า “แกง” อังกัน คือ…
 • blog-image

  นายเสรี วงษ์เหิม

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  ปราชญ์ชาวบ้านหมอพราหมณ์ของหมู่บ้านในด้านพิธีกรรมต่างๆ…
 • blog-image

  ผ้ายกดอกลายกระต่าย สำหรับตัดชุด (สีธรรมชาติ)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  ในหมู่บ้านมีการทอผ้ายกเชิงมานานแล้ว ส่วนมากจะเป็นรวดลายโบราณดั้งเดิมโดยได้รับความรู้จากบรรพบุรุษ…
 • blog-image

  นายป่วน เจียวทอง

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  ภูมิปัญญาการทำเครื่องเงินโบราณ ปะเกือมโบราญ และตะเกาโบราณ…