ขนมจ๊อก


อาหารหวานของทางภาคเหนือ และถือเป็นของหวานที่เป็นขนมยอดนิยม ทำกันทุกบ้านในเวลาเทศกาลโดยเฉพาะ สงกรานต์ หรือเทศกาลเข้าพรรษา เดือนยี่เป็ง เวลาไปทำบุญที่วัด เราจะพบเห็นขนมพื้นบ้านที่ทุกบ้านจะนิยมทำ คำว่า "จ๊อก" เป็นคำกริยาที่หมายถึง การทำสิ่งของให้มีลักษณะเป็นคล้ายๆ กระจุก มียอดแหลม เหมือนกับการห่อขนมเทียนของทางภาคกลาง ขนมจ๊อกของภาคเหนือดั้งเดิมนิยมทำไส้หวานจากมะพร้าวเท่านั้น ไม่นิยมทำไส้ถั่วหรือไส้เค็มเลย เครื่องปรุงสำคัญ แป้งข้าวเหนียว น้ำตาล มะพร้าว

 

         อาหารหวานของทางภาคเหนือ และถือเป็นของหวานที่เป็นขนมยอดนิยม ทำกันทุกบ้านในเวลาเทศกาลโดยเฉพาะ สงกรานต์ หรือเทศกาลเข้าพรรษา เดือนยี่เป็ง เวลาไปทำบุญที่วัด เราจะพบเห็นขนมพื้นบ้านที่ทุกบ้านจะนิยมทำ คำว่า "จ๊อก" เป็นคำกริยาที่หมายถึง การทำสิ่งของให้มีลักษณะเป็นคล้ายๆ กระจุก มียอดแหลม เหมือนกับการห่อขนมเทียนของทางภาคกลาง ขนมจ๊อกของภาคเหนือดั้งเดิมนิยมทำไส้หวานจากมะพร้าวเท่านั้น ไม่นิยมทำไส้ถั่วหรือไส้เค็มเลย เครื่องปรุงสำคัญ แป้งข้าวเหนียว น้ำตาล มะพร้าว


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  น้ำหม่อน

  ชุมชน : ลี้

 • blog-image

  กระเป๋าสานพลาสติกสะพายข้าง

  ชุมชน : ลี้


Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  ประเพณีการฟ้อนผีมด

  ประเพณี/วัฒนธรรม

  ลำพูน ลี้

  ประเพณีการฟ้อนผีมดของเมืองลี้ที่ยังหลงเหลืออยู่ ประเพณีฟ้อนผีมดทางภาคเหนือ…
 • blog-image

  ผ้าซิ่นตีนจกโหล่งลี้ (โคมเพชร+ นกในกรงหมุน)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  ลำพูน ลี้

  ความพิเศษของผ้าทอมือ ซึ่งในทุกกระบวนการเป็นงานทำมือ…
 • blog-image

  นางเทียมใจ มาตยาบุญ

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  ลำพูน ลี้

  เชี่ยวชาญงานฝีมือ งานประดิษฐ์ งานฝีมือใบตองทุกชนิด…
 • blog-image

  คุณป๋า มณีวรร

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  ลำพูน ลี้

  เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหลากหลายชนิด การจัดยาตามธาตุ…
 • blog-image

  เหมืองลี้ที่รัก

  แหล่งท่องเที่ยว

  ลำพูน ลี้

  เดิมเป็นพื้นที่ในการทำเหมือง ต่อมาเหมืองปิดตัวลง ในปี…
 • blog-image

  ประเพณีบวงสรวงชุมนุมเทวดาและเฮียกขวัญเมืองลี้

  ประเพณี/วัฒนธรรม

  ลำพูน ลี้

  เป็นพิธีที่ได้สืบทอดปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น…