นายสุปัน มาตงามเมือง


ปราชญ์ชาวบ้านด้านการปรับปรุงดิน การทำเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ และทำปุ๋ยชีวภาพ

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2499 ปัจจุบันอายุ 61 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาชั้น ม.3 (กศน.)

 • อาชีพเกษตรกรรม เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15 บ้านจอมศรี

 • มีประสบการณ์ด้านการเป็นหมอดิน ปี พ.ศ. 2538

 • มีประสบการณ์ทำเกษตรผสมผสาน ปี พ.ศ. 2542

 • ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากกรมพัฒนาที่ดิน และโครงการพัฒนาเขาหินซ้อนจึงได้นำแนวคิดและความรู้ที่ได้มาพัฒนาที่ดินของตนเอง

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ปราชญ์ชาวบ้านด้านการปรับปรุงดิน การทำเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่

 • การทำปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ทำแปลงต้นแบบ

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ : 

 • แปลงต้นแบบโครงการ 1 ไร่ 1 แสน จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 2555 ของเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์

 • รางวัลหมอดินดีเด่น ปี พ.ศ. 2552 จากกรมพัฒนาที่ดิน

 • รางวัลชนะเลิศการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องในพระราชดำริ ประเภทการปลูก ปี พ.ศ. 2551 จากมูลนิธิชัยพัฒนา กรมพัฒนาที่ดิน และบริษัท ปตท. จำกัด

 • โล่จากกรมพัฒนาที่ดิน การจัดทำจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2552

 • เป็นวิทยากรเรื่องการทำปุ๋ยน้ำ การปรับปรุงดิน โดยนำความรู้จากการอบรมจากกรมพัฒนาที่ดินมาถ่ายทอดให้ชาวบ้านใน ตำบลยางตลาด

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 63 หมู่ 15 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

 • เบอร์โทรศัพท์ 086-227-8733Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  นางจันทร์จิรา ภูมาลัย

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรพื้นบ้าน นวดแผนไทย และทำลูกประคบ…
 • blog-image

  สบู่ฟักข้าว

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย มีสารไลโคปีน กลุ่มแคโลทีนต้านอนุมูลอิสระ…
 • blog-image

  นายสีลา ภูดวงจิตร

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  ภูมิปัญญาด้านการจักสาน เช่น ไซดักปลา ฆ้องดักปลา ตะกร้า…
 • blog-image

  ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  เดิมทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานครอยู่หลายปี จะกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวเท่านั้น…
 • blog-image

  ดอกกุหลาบ แบบช่อ

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  จากเดิมเห็นบรรพบุรุษทำอยู่แล้วจึงได้มีความรู้และเทคนิคในการทำดอกไม้จันทน์แบบดั้งเดิม…
 • blog-image

  นางสุมลฑา โคตรท่าแก

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  งานสานกระติ๊บข้าวด้วยเส้นกก และงานสานเสื่อกก